Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Vibeke Glaser

Dosent
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 66, Mobil: 928 47 573
e-post
E-post: vgl@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1644
Ekspertområder
Jeg jobber med

 

Glaser underviser i pedagogiske emner på bachelor- og masternivå.

Hennes forskningsområder omfatter foreldresamarbeid, profesjonalisering av barneomsorgen, veiledning, barn og barndom, overgang barnehage-skole mm.

Siden 2005 har hun undervist og gitt veiledning i ulike masteremner, derav  Personalarbeid og ledelse samt Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (del av Master i Barnehageledelse).  

Glaser har publisert en rekke lærebøker, antologier og vitenskapelige artikler. 

 

 

Utdanning

Glaser er utdannet pedagog

Cand. polit i pedagogikk fra NTNU (1988)

 

Forskning og utvikling

 

Forskergruppe

Glaser er tilknyttet forskergruppen: Ledelse i barnehagen og er blant annet opptatt av overgangen fra barnehage til skole.

Internasjonale nettverk

Hun er også medlem i SIG Transitions som er del av det internasjonale nettverket EECERA

Prosjektledelse

Glaser har flere års erfaring med prosjektledelse både fra Høgskole og som redaktør i ulike forlag.

Hun har vært prosjektleder og initiativtager til to tverrfaglige forskningsprosjekt ved DMMH: Skolestarteren – i overgangen til skole (Glaser&Semundseth 2009-2010) og Menn i minoritet i barnehagen (Glaser&Storli 2006-2008).

Fra flere år tilbake var hun prosjektleder for et stort nasjonalt forskningsprosjekt: Førsteårsstudenten i fokus. Motivasjon, involvering og mening blant lærerstudenter (2001-2004)(daværende Undervisnings- og forskningsdepartementet).Redaktørerfaring

Glaser har omfattende redaktørerfaring fra Abstrakt forlag, Universitetsforlaget og Fagbokforlaget siden 2000. Som redaktør har hun erfaring med faglig veiledning av forfattere samt refereearbeid, tekstbearbeiding, prosjektstyring, teamledelse, økonomistyring, budsjetthåndtering og forfatterpleie.

 

Publikasjoner

Et utvalg av hennes publikasjoner:

Glaser, V. (2023). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. 3.utg. Universitetsforlaget.

Glaser, V. (2022). Den verdifulle foreldresamtalen. Fagbokforlaget.

Glaser, V. (2019). Children`s active participation during meals in Early Childhood and Care Institutions. Childhood 26 (1), 1-14. https://doi.org/10.1177/0907568219828428

Glaser, V.(2019). Å bygge gode relasjoner til barnets foreldre. I Frønes, M.H. & V. Glaser (red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget.

Glaser, V.(2018). Grunnlaget for barns utvikling. I Glaser, V., Størksen,I.& Drugli, M.B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget.

Glaser, V.(2018). Ulike psykologiske retninger og perspektiver. I Glaser, V., Størksen,I.& Drugli, M.B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget.

Glaser, V.(2018). Hjem og barnehage som helheten i barnets liv. I Glaser,V., Størksen,I.&Drugli, M.B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget.

Glaser, V. (2018). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget (vitenskapelig monografi).

Glaser, V.(2017). Vilkår for måltidssamværet. I Wilhelmsen, B.U. (red.). Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Glaser, V. (2013). Ansvarliggjøring og myndiggjøring av barnet: i et danningsperspektiv. I Steinsholt, K. og M. Øksnes (red.). Danning i barnehagen: perspektiver og muligheter, Oslo: Cappelen Damm.

Glaser, V. (2011). Foreldrenes rolle i barnets tidlige læring før skolestart. Prismet, årgang 62, 2011

Glaser, V. (2011). Barns behov – forstått og definert av hvem? I Glaser, V. & Moen, K.H & Mørreaunet, S. & Søbstad, F.(2011). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Glaser, V.(2009). Avprivatisering av barneoppdragelsen. I Mørreaunet, S., m.fl. (2009). Inspirasjon og kvalitet i praksis. Oslo: Pedagogisk Forum

Glaser, V. (2008). Individualisering av barnet – nye tider og nye krav til det moderne foreldreskap. I Glaser, V. & J. Bølstad (red.). Moderne oppvekst – nye tider – nye krav. Oslo: Universitetsforlaget.

Glaser, V. & R. Storli(2008). Menn i minoritet – en studie av motivasjon, arbeidsinnsats og handlingsmuligheter hos mannlige førskolelærere og lærere. I Guldahl, T. & O.F. Lillemyr m. fl,.(red)(2008). Fou i praksis 2007.Trondheim: Tapir Akademiske forlag

For øvrige publikasjoner, se http://www.cristin.no/