Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Bærekraft

NB: Siden er under utvikling!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. DMMH setter FNs barnekonvensjon inn i bærekraftskonteksten og engasjerer seg spesielt med å bringe fokuset på barn og barndom inn i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.