Gå til innholdet

Campus og fasiliteter

DMMH er samlet på Campus Dalen sentralt i Trondheim. Høgskolen eier i tillegg Frøset Gård i Bymarka som benyttes både for ansatte og i undervisningen.
Campus Dalen består for tiden av 6 bygninger.

Hovedbygningen fra 1912 er den man først ser når man ser inn på området. Bygget ble oppført som en skolebygning og rommet fra starten Dalen Blindeskole. Bygningen var forøvrig Nordens første skolebygg med eget svømmebasseng. Eiendommen ble i 1975 kjøpt av Dronning Mauds Venner, og det ble dannet en egen stiftelse som stod som eier av eiendommen fram til 1993. Da overtok høgskolestiftelsen eiendommen.

Hovedbygningen ligger i en stor park med allé inntil midtpartiet. Hovedbygningen inneholder i dag skolens administrasjon (1. etasje), en rekke undervisningsrom, lesesaler, PC-sal, bibliotek, kantine, kapell og kontorer.

På eiendommen finnes også vesentlig eldre bygninger. Kapellangården, som er musikkseksjonens tilholdssted, og Vaktmesterboligen, hvor nå Akademika fagbokhandel holder til, er to ærverdige trebygninger. Kapellangården er oppført omkring 1770, og har gjennomgått en innvendig renovering og ominnredning.

I august 1993 overtok Dronning Mauds Minne Høgskole som eier av jord og bygninger på eiendommen Dalen.

Høsten 1994 tok Høgskolen i bruk et nytt bygg på ca. 2.000 kvm, Mellomgården. På samme tid gjennomgikk hovedbygningen en omfattende ombygging. Mellomgården inneholder undervisningsrom, gymsal, dramasal og lærerkontorer.

Glassgården er et glassoverbygget parti mellom hovedbygningen og mellomgården fra 1995. Glassgården fungerer som storstue og en utvidelse av kantina. En sentral plass i glassgården har DMMHs orgel, som bl.a. blir brukt jevnlig i forbindelse med lunsjkonserter, åpning og avslutning av studieåret.

Låven (rødt bygg vest for hovedbygget) ble ferdigstilt i 1998 og inneholder dramasal og undervisningsrom i tillegg til kontorer for oppdragsenhet og lærere.

Det nyeste bygget, som ble ferdigstilt i oktober 2014, har fått navnet Astrid Vatnes hus. Astrid Vatne var DMMHs første rektor. Dette nye bygget rommer en større dramasal med lys og lydanlegg, et større atrium, rom for musikk og kunst og håndverk samt kontorer og undervisningsrom. 

Den store parken og øvrig uteareal utgjør 30,5 mål og nyttes blant annet til undervisningen i fysisk aktivitet, naturfag, kunst og håndverk, samt drama.
Oppdatert