Gå til innholdet
froset_vinter_001

Frøset Gård

På Frøset Gård gir vi opplæring i hvordan en aktivt kan ta i bruk barnas nærmiljø til lek og læring, og hvordan utnytte skolens eller barnehagens nærmiljø.
Uteaktivitet og friluftsliv for barn er et uttrykt satsingsområde for DMMH.

Frøset Gård har vært i høgskolens eie siden 2005. Stedet brukes primært i undervisning i fagene natur- og friluftsliv, gjerne i samarbeid med barnehager.

Hvert år bygger 2. års studenter opp en naturlekeplass ved gården, for bruk til barnehager. Om vinteren er området tilrettelagt for ski og akeaktiviteter. Det er også en bålplass på området.

Kontaktpersoner for utleie:

Rune Storli
Geir Inge Lien

Oppdatert