Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Campus Dalen

DMMH er samlet på Campus Dalen sentralt i Trondheim. Høgskolen eier i tillegg Frøset Gård i Bymarka som benyttes både for ansatte og i undervisningen. Campus Dalen består for tiden av 6 bygninger.

Hovedbygningen fra 1912

Dette er den bygningen man først ser når man ser inn på området. Bygget ble oppført som en skolebygning og rommet fra starten Dalen Blindeskole. Bygningen var forøvrig Nordens første skolebygg med eget svømmebasseng. Eiendommen ble i 1975 kjøpt av Dronning Mauds Venner, og det ble dannet en egen stiftelse som stod som eier av eiendommen fram til 1993. Da overtok høgskolestiftelsen eiendommen.

Hovedbygningen ligger i en stor park med allé inntil midtpartiet. Hovedbygningen inneholder i dag skolens administrasjon (1. etasje), en rekke undervisningsrom, lesesaler, PC-sal, bibliotek, kantine, kapell og kontorer.

Kapellangården

På eiendommen finnes også vesentlig eldre bygninger, blant annet kapellangården, som er matematikkseksjonens tilholdssted, og Vaktmesterboligen. Begge disse bygningene er fra slutten av 1700-tallet.

I august 1993 overtok Dronning Mauds Minne Høgskole som eier av jord og bygninger på eiendommen Dalen.

Mellomgården

Høsten 1994 tok Høgskolen i bruk et nytt bygg på ca. 2.000 kvm, Mellomgården. På samme tid gjennomgikk hovedbygningen en omfattende ombygging. Mellomgården inneholder undervisningsrom, gymsal, dramasal og lærerkontorer.

Glassgården

Mellom hovedbygningen og mellomgården finner vi Glassgården, et glassoverbygget parti. som fungerer som storstue og en utvidelse av kantina. En sentral plass i glassgården har DMMHs orgel, som bl.a. blir brukt jevnlig i forbindelse med lunsjkonserter, åpning og avslutning av studieåret.

Låven

Et rødt bygg som ligger vest for hovedbygget ble ferdigstilt i 1998 og går under navnet Låven. Denne bygningen inneholder dramasal og undervisningsrom i tillegg til kontorer for oppdragsenhet og lærere.

Astrid Vatnes hus

Det nyeste bygget, som ble ferdigstilt i oktober 2014, har fått navnet Astrid Vatnes hus. Astrid Vatne var DMMHs første rektor. Dette nye bygget rommer en større dramasal med lys og lydanlegg, et større atrium, rom for musikk og kunst og håndverk samt kontorer og undervisningsrom. 

Parken


Den store parken og øvrig uteareal utgjør 30,5 mål og nyttes blant annet til undervisningen i fysisk aktivitet, naturfag, kunst og håndverk, samt drama.