Facebook
Gå til innholdet
Lukk
samfunnsfag-3

Samfunnsfagseksjonen

Barnehagen i samfunnet og samfunnet i barnehagen
Det er i barnehagen det begynner; det er der barna opplever et demokrati for første gang og der møter de mennesker som både er annerledes og lik dem selv. Det er i barnehagen mange barn for første gang inngår som deltagere i et fellesskap utenfor familien. Kommuner som vil ha en stabil befolkning må tilby gode barnehagetjenester.

Samfunnsfaget bidrar med viktige perspektiver på barnehager og betydningen for barna, foreldrene og de ansatte på avdelingene. Samfunnsfaget har en viktig rolle i å synliggjøre betydningen av barnehager både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Barnehagen er et viktig nav i samfunnet
Gode barnehager er en nøkkel til stabile, bærekraftige samfunn. Hvis barnehagene stenger faller et av navene i samfunnet ut.  Barnehagen er helt nødvendig for å skape et levende lokalsamfunn.

Gjennom samfunnsfagundervisningen skal studentene også settes i stand til å lede og veilede medarbeiderne i barnehagen og til å reflektere over egen praksis. Studentene skal videre kunne lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning for fremtidens barnehage.

I samfunnsfag inngår temaene:

  • Ledelse og barnehagen som organisasjon
  • Barnehagen som samfunnsinstitusjon
  • Demokrati og barns rettigheter
  • Barnehagen i velferdsstaten
  • Globalisering og mangfold
  • Barns ulike oppvekstmiljø
  • Tverretatlig samarbeid