Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hva vi forsker på?

Si det?
https://www.youtube.com/watch?v=yS7j9TPpshg&t=39s
Per Tore Granrusten om ledelsesfaget