Facebook
Gå til innholdet
Lukk
blåsing

9 FEI - Hvordan finansieres virksomheten?

Av Elin Alvestrand.

Virksomheten ved FEI er i hovedsak finansiert av eksterne midler. Dette er midler som skal dekke lønn til fagpersoner, infrastruktur og FEI-sekretariat. I enkelte FoU-prosjekt går DMMH inn med en egenandel i form av prosjektleder/medarbeiders FoU-tid.

Finansieringskildene vil variere bl.a. ut fra type aktivitet:

Konferanser og kurs som FEI utvikler og annonserer, blir i hovedsak finansiert av deltakeravgift. Her vil økonomien være avhengig av antall deltakere som melder seg på.

Kurs som bestilles, dekkes av oppdragsgiver. Dette er i de fleste tilfeller offentlige etater som fylker, kommuner og private og kommunale barnehager. FEI har i tillegg påtatt seg å arrangere konferanser på oppdrag fra departement/Utdanningsdirektoratet.

Veiledningsoppdrag blir også dekket av oppdragsgiver, som i de fleste tilfeller er kommuner.
FEI har i tillegg fått noen store kompetanseutviklingsoppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

FoU-prosjekter er et resultat av søknader til finansieringskilder som Forskningsrådet eller oppdrag som i hovedsak kommer fra departement eller Utdanningsdirektoratet.

Eksternfinansiert videreutdanning har tidligere vært en liten del av virksomheten, men har økt i omfang de siste årene. Dette er for det meste midler fra Utdanningsdirektoratet, i noen grad kanalisert gjennom Fylkesmannen.

Illustrasjonen i vedlegget viser hvordan utviklingen har vært de siste 10 årene. Den viser omsetning totalt og på de ulike virksomhetsområdene.