Facebook
Gå til innholdet
Lukk
rektor2

1 Hilsen fra rektor

Det er med stolthet jeg skriver en hilsen til DMMHs oppdragsenhet FEI i forbindelse med 25-årsjubileet. Jeg håper at jubileumsskriftet, der bare noen få aktiviteter gjennom 25 år presenteres, oppleves som interessant lesing.
Av Hans-Jørgen Leksen.

DMMH var tidlig ute med å etablere en oppdragsenhet. Siden har flere institusjoner innen høyere utdanning etablert lignende enheter. Gjennom 25 år har mange nytt godt av kompetansebygging i samarbeid med FEI. FEI er et godt innarbeidet navn på oppdragsenheten vår, og oppdragsenheten er godt innarbeidet som en vesentlig del av høgskolens samfunnsvirksomhet. FEI er en anerkjent tilbyder av kompetanse til barnehagene i og utenfor vår egen region. 

Gjennom en omfattende virksomhet bidrar FEI til kompetansebygging i barnehager og i institusjoner som arbeider med barn. Samtidig er det slik at for DMMH sine lærere gir kompetansebygging i praksisfeltet uvurderlig ny og oppdatert kunnskap og erfaring, som tas med inn i undervisningen på bachelornivå og masternivå, og i forskning og utviklingsarbeid.

Å skape en kvalitativt god barnehage krever god og oppdatert kompetanse om barnehagefeltet. DMMH har ett av Norges fremste fagmiljøer på barn, barndom og barnehagens liv. Dette gjelder både det vitenskapelige personalet, altså lærerne fra høgskolelektor til professor, og de som til daglig arbeider sammen med oppdragsgivere for å utvikle gode opplegg som treffer det behov oppdragsgiver har.

Regjeringen ønsker å heve kompetansen i barnehagesektoren. Vårt bidrag til denne kompetansehevingen skjer ikke bare gjennom våre utdanningstilbud og det forsknings- og utviklingsarbeid som finansieres gjennom den ordinære tildelingen fra departementet, men også gjennom den eksternt finansierte virksomheten, hvor altså 25-årsjubilanten FEI spiller en vesentlig rolle. FEI er en integrert del av DMMH. Jeg gratulerer DMMH og FEI med 25-årsjubileet!

Hans-Jørgen Leksen
Rektor ved DMMH