Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Hilsen fra enhetsleder Anna Ingeborg Aalborg ved Sverresborg barnehager:
Aalberg

Det hele startet med pilotprosjektet « Likestilling og mangfold i Furutoppen barnehage» som ble gjennomført i 2007/2008 og var et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, Trondheim Kommune med støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Dette pilotprosjektet hadde stor betydning for utviklingen av det byomfattende kvalitetsutviklingsprosjektet «Likestilling og likeverd i Trondheimsbarnehagene» som ble gjennomført fra 2008-2011. Målet med dette prosjektarbeidet var kompetanse på temaet om likestilling og hvorfor bevissthet rundt temaet gir god kvalitet i barnehagene. 

I prosjektet har det vært viktig å drive godt faglig utviklingsarbeid i den enkelte barnehage, og også å istandsette barnehager til å drive forskning i nært samarbeid med en forskningsinstitusjon.

DMMH gjennom sin FEI oppdragsenhet bidro blant annet med  faglig nytt stoff  og  med konkrete metoder til forskning i egen barnehage. Det tette samarbeidet med DMMH og deres fagkompetanse har vist seg å være en suksessfaktor i dette utviklingsarbeidet.

Faglig veileder fra DMMH hadde en fast stillingsprosent knyttet til prosjektet i likhet med undertegnede som var prosjektleder. Vi syntes det var viktig å utnytte begges kompetanse og det var en god måte å sidestille engasjementet i prosjektet på.

Prosjektledelsen var blant annet opptatt av at barnehagen selv skal gjøres i stand til å drive eget utviklingsarbeid. Det ble jobbet grundig med organisering, formidling, fagliggjøring og dokumentasjon, samt at vi jobbet med foreldreinvolvering og faglig påfyll.  Bevisstgjøringen har også manifestert seg i noen barnehagers skriftlige planer. Det resultatet som alle barnehagene gjennom å være med i prosjektet kan vise til som endret praksis. Resultatene viser økt refleksjon og bevisst om egen praksis og at mye taus kunnskap har blitt satt ord på.

Gjennom prosjektperioden har de ulike barnehagene bidratt med både innhold og profilering på ulike kurs og konferanser. De deltakende barnehagene bidro med faglig innhold på en erfaringskonferanse med likestilling som tema for alle kommunale og private barnehager i Trondheim i prosjektperioden. Det er laget en sluttrapport «Likestilling og likeverd i Trondheimsbarnehagene» (Emilsen 2012) hvor de deltakende barnehagene har oppsummert noe av hvilket utbytte de har hatt gjennom prosjektperioden.

Prosjektledelsen har lagt frem dokumenterte erfaringer fra prosjektet ved mange anledninger og på nasjonale og internasjonale arenaer.