Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Enhetsleder Brit Monstad

Hilsen fra Brit Monstad, enhetsleder i Strindheim Barnehager:
Som leder for prosjektet: «Systematisk vurdering i Trondheimsbarnehagene, et utviklingsarbeid» har jeg hatt den store glede å samarbeide med høgskolelektor Kari Kvistad ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning.
 
Vurderingsarbeidet ble planlagt høsten 2011 av Kari Kvistad, høgskolelektor ved DMMH, Anne-Lise Holmvik, fagkonsulent ved FEI oppdragsenheten, Ragnhild Granskogen, fagleder ved Rådmannens fagstab og Brit Monstad, prosjektleder, begge fra Trondheim kommune. I perioden 2011-2017 skal 21 barnehageenheter i Trondheim kommune delta.

Trondheim kommune ønsket å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med DMMH fra forrige prosjektperiode (2008-2010) med Kari Kvistad som faglig veileder. Tidlig ble det avklart, at det skulle ha form av et utviklingsarbeid. Kjennetegn ved utviklingsarbeid er at det er langsiktig, prosessuelt, målrettet, planlagt og systematisk – samtidig som uforutsigbart (Schei og Kvistad 2012). Dette har gitt et mangfold av organisering, møter og fagdager. Faglig veileder og prosjektleder har hatt jevnlige møtepunkt for å se tilbake på det som har blitt gjennomført for så å planlegge framover, både på kort og lang sikt. Det har vært et motiverende og utviklende samarbeid, også i forhold til arbeidet mitt som styrer i barnehager.

I veiledning med prosjektgrupper og nettverk i de deltagende barnehagene, har faglærer bidratt til prosesser med faglighet, erfaring og anerkjennelse. I forelesninger er det blitt presentert utvalgt teori som underbygger god pedagogisk praksis. Dette har gitt mulighet til utvikling, for den enkelte og for barnehagen som organisasjon.  

Ifølge Kompetanse for framtidens barnehage (2014 – 2020) som er Kunnskapsdepartementets sentrale føringer framover, understrekes betydningen av utviklingsarbeid som lærings- og endringsform når det gjelder kompetanseutvikling i barnehagesektoren.  Som ekstern veileder har faglærer bidratt, og bidrar til, et kompetanseløft for personalet i barnehagene i Trondheim som deltok i prosjektet. Et kompetanseløft som har bidratt til økt kvalitet i på det pedagogiske tilbudet til barn i barnehagen.

"Å vurdere er å gå inn i livet i barnehagen, og se seg selv som en deltaker i det, og ikke som en nøktern betrakter" (Birkeland, L. 1998:15)