Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Hilsen fra fylkesmannen og barnehagemyndigheten i Oppland ved Inger Kolstad, seniorrådgiver og Trond Johnsen Utdanningsdirektør:

Gratulerer med 25 års-jubileet.

Fylkesmannen i Oppland, avdeling Oppvekst og utdanning, vil takke hjerteligst for godt samarbeid og faglige bidrag i vårt arbeid med barnehagesektoren i Oppland, gjennom et systematisk kompetansearbeid fra 2009 til 2012.

Samarbeidet starta i 2009 med satsningsområdet «Kvalitet i barnehagen» og innholdet i Stortingsmelding 41. Målgruppen var primært barnehagemyndigheten i alle våre 26 kommuner. Vi ønsket å styrke kommunemyndigheten i sitt arbeid med kvalitet og kompetanseutvikling. Tiltakene i satsningen har vært fagdager, sju regionsamlinger med barnehageansatte, ei ukes seminar med barnehagemyndighet og en to-dagers erfaringskonferanse som avslutning.

Dette har vært en berikende, læringsrik og spennende reise for hele sektoren i fylket. Fagpersonene fra FEI har vært utrolig dyktige, kunnskapsrike, lydhøre og jordnære. De har meget god kunnskap om barnehagefeltet, både teoretisk og praktisk, som gjør at de har stor troverdighet i sektoren. De har bidratt til gode samtaler, erfaringsdeling, refleksjon og diskusjon.

Satsningen har ført til gode relasjoner kommunene imellom, og har lagt grunnlaget for vår videre felles satsning på kompetanse for barnehagemyndigheten i Oppland.

En stor takk til FEI oppdragsenheten med sine medarbeidere og fagpersoner.