Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved rådgiver Anne Kirsti Welde:
 welde

Oppvekst og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hilser FEI oppvekstenheten ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning til lykke med 25 års jubileumet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er bindeledd mellom Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet og kommunene i fylket vårt. Én av Fylkesmannens oppgaver er å bistå kommunene i deres arbeid med kompetanseutvikling på barnehageområdet. Her samarbeider Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med FEI oppdragsenheten ved DMMH.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har initiert de statlige kompetansesatsingene i barnehagesektoren i samarbeid med kommunene som barnehagemyndighet og FEI ved DMMH. Det gjelder både strategien for 2007–2010 Kompetanse i barnehagen og den någjeldende kompetansestrategien Kompetanse for framtidens barnehage 2014 - 2020.

Barnehagesektoren i fylket har nytt godt av DMMH som bidragsyter i dette arbeidet. FEI har vist stor vilje til å imøtekomme kommunenes ulike behov for gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak.

Vi ser fram til et godt samarbeid også i tiden som kommer!