Facebook
Gå til innholdet
Lukk
En liten hilsen fra Høgskolelektor Jørgen Moe, DMMH

jmo
Fra jeg ble ansatt på DMMH i 2008, har min læringskurve vært bratt. Det å være praktiserende kunstner, for så å komme inn i en profesjonskontekst var utfordrende, men samtidig spennende. Det å ha ett bevisst og kritisk reflekterende blikk på sin egen faglige rolle i møte med studenter, barnet og profesjonen har gjennom disse årene gitt meg nye erkjennelser.

Dette har utvilsomt bidratt til ny kunnskap og nye perspektiver i forhold til kunst- og håndverksfaget, og dets rolle i barnehagelærerutdanningen og barnehagen. Den største bidragsyteren på så måte, har vært de erfaringene jeg har tatt med meg gjennom de ulike oppdragene på FEI. 

Gjennom disse ulike oppdragene har jeg fått en større forståelse for hvordan faget er en del av en virksomhet som har en enorm spennvidde, fra den ene siden å ta utgangspunkt i det unike barnet som gjør seg sine nye estetiske erfaringer i møte med ett nytt materiale, til å se på fagets rolle i store tverrfaglige prosjekter.

Møtepunktet mellom barnehageansatte med sine egne referanser, erfaringer og kompetanse og min egen faglige kunnskap, har bidratt til en fruktbar interaksjon, samarbeid og læring. Her har det foregått en kunnskaps- og kompetanseoverføring begge veier. Flott har det vært at Fei-kursene også har foregått i barnehagene, og ikke bare på DMMH.

Spesielt vil jeg trekke fram de kursdagene hvor jeg har vært i barnehagen og gjort ulike formingsaktiviteter sammen med barna. Her har jeg fått brukt min faglighet i møte med barna, samtidig som jeg har blitt observert av barnehageansatte. I etterkant av disse formingsaktivitetene har vi sammen hatt gode refleksjoner basert på de didaktiske utfordringer og muligheter som ligger som grunnlag for å arbeide i estetiske og kreative prosesser med faget i barnehagen. Her har jeg lært mye om meg selv som pedagog, samtidig som jeg har fått uvurderlig erfaringer som jeg kan dele med mine studenter her på DMMH.

Jeg ser FEI sin virksomhet som et viktig supplement og en innovativ brikke i det store puslespillet som barnehagefeltet har blitt. Gjennom sin virksomhet bidrar FEI ikke bare til å øke kompetansen innen barnehageprofesjonen, men også til å gjøre DMMH til en bedre utdanningsinstitusjon for framtidens barnehagelærere.

Jeg ønsker FEI til lykke med jubileet, og det videre arbeidet i årene som kommer. Jeg ser fram til å gjøre nye og spennende oppdrag med dere.

Vennlig hilsen

Jørgen