Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Hilsen fra høgskolelektor Kari Kvistad, DMMH: 
kkv
Som ansatt ved DMMH har jeg hatt den store glede av å jobbe for FEI - oppdragsenheten de siste 15 årene. Gjennom dette meningsfylte arbeidet har jeg kommet i kontakt med et mangfoldig praksisfelt. Et praksisfelt som har søkt ulike oppdrag og bestillinger gjennom FEI. 
Det har i all hovedsak handlet om kvalitetsutvikling i barnehager og kommuner, implementering av rammeplan både i 2006 og 2011 og ulike typer langsiktige kompetanseløft. 

Å få følge kommuner og enkeltbarnehager i samskapte prosesser over tid gir meg ny kunnskap som kan formidles tilbake til høgskolen og det har gitt meg dyp respekt for all kunnskap som finner sted i praksisfeltet. Det har vært spennende å reise rundt i Møre og Romsdal og Trøndelag og møte små kommuner hvor utviklingsarbeid om barns leik, barns medvirkning og andre fokus innen utviklingsarbeidet har pågått i flere år.

I Trondheim kommune har jeg hatt stor glede over mange år som veileder i vurderingsprosjektet. Nye spørsmål og nye problemstillinger dukker opp i veiledning etter hvert som barnehager har trengt dypere ned i sine problemstillinger. 

Gjennom Fylkesmannen i ulike fylker har det vært svært interessant å veilede de i kommuneadministrasjonen, som sitter i rollene som barnehagefaglig myndighet og skal initiere og lede sentrale føringer. Spesielt i Sogn og Fjordane har dette arbeidet gått i faser med ei hel uke på klostret Metochi på Lesvos og med oppfølging i etterkant.  
De sentrale og forpliktende prosessene som blir tatt på alvor i barnehagesektoren har gitt meg tro på en lærevillighet og et ønske om å være bevisst og kritisk reflekterende i møte med barn i barnehagene.

Jeg håper at dette viktige arbeidet som utføres gjennom FEI og som skaper brobygging mellom høgskole og praksisfelt vil fortsette inn i framtiden og at dette arbeidet genererer stadig ny og økt kunnskap om barnehagesektoren som igjen brukes inn i undervisningen på DMMH.

Gratulere med jubileet!