Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Hilsen fra Melhus Kommune v/ Marte Schrøder, rådgiver:
Kommunale og private barnehager i Melhus Kommune har de siste årene jobbet med ulike tema og utviklingsområder.

Da strategien «Kompetanse for framtiden barnehage» kom, falt vi umiddelbart for den måten å jobbe på som ble presentert som barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak. Dette er en type utviklingsarbeid som involverer hele personalet og som foregår i den enkelte barnehage. 

Veien fra ide til tiltak gikk gjennom Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning og FEI oppdragsenheten. For oss var det helt naturlig å innlede et samarbeid med FEI. Dermed startet et spennende arbeid der vi i fellesskap utviklet et kompetanseutviklingstiltak for alle ansatte i kommunale og private barnehager i Melhus Kommune.

Innledningsvis hadde vi flere spennende møter der vi i fellesskap utviklet tiltaket og gjorde valg når det gjelder hvordan vi på best mulig måte skulle gjøre det mulig å nå målene vi hadde satt oss. For oss var det blant annet viktig å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og gjennom tiltaket gjøre barnehagene i stand til å drive eget utviklingsarbeid. Videre var det viktig å styrke pedagogiske lederes rolle og evne til å lede utviklings- og endringsprosesser i egn barnehage.

For oss var disse drøftingsmøtene med FEI helt avgjørende for utviklingen av prosjektet, og de valg vi gjorde i forhold til utviklingen av prosjektet. 

Nå er utviklingsprosjektet vårt i gang, og jeg har lyst til å trekke frem veiledningskompetansen ved FEI som et suksesskriterium for oss. Så lenge det er de ansatte selv som skal lede utviklingsprosjektene i egne barnehager er god veiledning helt nødvendig. Og her har barnehagene fått uvurderlig god støtte underveis i arbeidet. 

Til slutt vil jeg gratulerer FEI med 25-årsjubileet og ønske alt godt og videre utvikling i de neste 25 år.