Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hilsener fra samarbeidspartnere

Trondheim kommune, ved seniorrådgiver i Rådmannens fagstab, Ragnhild Granskogen:
Ragnhildny

Kjære gode kolleger ved FEI – gratulerer med jubileet!

For oss som jobber med barnehagesektoren i Trondheim kommune er det naturlig å fremheve de ansatte ved FEI oppdragsenheten som gode kolleger. Samarbeidet vi har med dere bærer først og fremst preg av å dele kunnskaps og erfaringer – og å være hverandres gode og kritiske venner.
 
Trondheim by er i sterk vekst og vi har de siste årene bygget nye barnehageplasser for om lag 250 barn hvert år. Vi har høye forventninger til alle våre ansatte, og tilsvarende ambisjoner når det gjelder høy kvalitet på tilbudet til barn og foreldre. Samarbeidet med FEI om kompetanseutvikling for alle er derfor av stor betydning for kvaliteten i trondheimsbarnehagene.  

Systematisk vurdering, IKT, matematikk og kompetanseprogram for familiebarnehagene er gode eksempler på områder der vi har hatt stort faglig utbytte av høgskolens kompetanse.

For oss er det også viktig å trekke frem fellesskapet mellom høgskolen, fylkesmann, Utdanningsforbundet, private barnehageeiere og kommune som er etablert gjennom samarbeid, forberedelser og gjennomføring av mange og ulike konferanser der FEI har invitert oss inn. Dette har vært lærerikt, skapt større forståelse for hverandres ulike roller og bidratt til å styrke et faglig samhold.

På vegne av kommunaldirektør Gunn Røstad og hennes fagstab ønskes dere lykke til i videre arbeid. Vi ser frem til videre samarbeid om utviklingen av gode barnehager – i dag og i fremtiden.  

Hilsen
Ragnhild Granskogen
Seniorrådgiver i Trondheim kommune