Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Hilsen fra Trondhjems Asylselskap til FEI Oppdragsenheten:
Trondhjems Asylselskap ønsker å presentere seg som en tradisjonsbærende og nytenkende organisasjon. Det startet i 1837 med Byens Asyl, som i dag heter Midtbyen barnehage og er landets eldste barnehage.
 
I dag driver vi syv barnehager i Trondheim med kristent verdigrunnlag. Vår ideologiske og pedagogiske plattform er en videreføring av tradisjonen fra barneasylene som vektla barnets egenverdi og der det var plass for både omsorg, lek og læring. Vi ønsker å være en lærende organisasjon og fortsette å være i forkant når det gjelder utvikling og nytenkning innen barnehagesektoren i Trondheim.

I dette utviklingsperspektivet har det vært naturlig for oss å søke samarbeid med FEI oppdragsenheten knyttet til flere fagområder. 

Lederutvikling for styrere gjennom Mitt skattkammer og Jeg fant, jeg fant, må nevnes som et strålende eksempel på kursopplegg som bygger på kunnskapsformidling, kreative prosesser og utfordring til personlig vekst. Alle våre styrere har hatt gleden av å delta i begge disse kursene.

Når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid, er det naturlig å trekke frem samarbeid om språkprosjektet vårt, Et godt språkmiljø for alle barn, der vi har kjøpt både kurs og veiledningstjeneste. Dette er et utviklingsprosjekt der vi har satt fokus på barnehagen som språkarena og hvordan vi kan fremme god språkutvikling for alle barn i barnehagen.

Sammen med FEI har vi fått hjelp til å konkretisere prosjektet gjennom veiledning i felles styringsgruppe for alle syv barnehagene. I tillegg har hver enkelt barnehage gjennom sin veileder fått hjelp til å velge fordypningstema og konkretisere sine utviklingsprosjekt. At vi gjennom FEI har tilgang til eksterne veiledere med høy kompetanse innenfor sitt fagfelt, er av stor betydning når det gjelder læring og utvikling i barnehagene våre.

 Vi takker for samarbeidet så langt – og gratulerer med 25 årsjubileet!