Facebook
Gå til innholdet
Lukk
panel

10 Hm - tja, kan æ nånting?

Gunvor Løkken var tilsatt i mange år ved DMMH som høgskolelektor, førsteamanuensis og professor i pedagogikk. Hennes artikkel i tidsskriftet Barnehagefolk beskriver ett av de første FEI-prosjektene som ble realisert: «Yrkesroller i barnehagen», det såkalte «Yr-prosjektet». 

LØKKEN. G. (1993): "HM, TJA, KAN Æ NÅNTING?" DEBATT, 1, 18-24 (PDF)

Daværende rektor, Ole Fredrik Lillemyr, fikk etter møte med Barne- og familiedepartementet (BFD) utløst midler til realisering av dette treårige stipend-prosjektet. Prosjektet ble utlyst, Gunvor Løkken søkte og fikk stipendet.

Artikkelen, som ble publisert i 1993, summerer de viktigste perspektivene og resultatene fra prosjektet og inviterer samtidig oss som lesere til å reflektere over mulig aktualitet også i dag. Artikkelen publiseres med tillatelse fra Barnehagefolk.