Facebook
Gå til innholdet
Lukk

DMMHs publikasjonsserie

Ole Fredrik Lillemyr, daværende rektor, og Geir og Hyrve sto som redaktører for denne aller første utgaven av DMMHs publikasjonsserie som gikk fram til 2008. 
Redaksjonskomiteen ble etter hvert forankret i FEI. 

Publikasjonsserien bidro til at ansatte ved DMMH kom i gang med å skrive med utgangspunkt i spesifikke tema, egen hovedfags-/masteroppgave eller doktoravhandling.

Serien kom ut med 3-4 nummer årlig, de siste åra to. Hensikten med serien var å gjøre den faglige produksjonen ved DMMH kjent.