Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kvalitetssikringssystem

DMMHs kvalitetssikringssystem er et arbeidsredskap høgskolen har for å utvikle og sikre kvaliteten på utdanningene våre. 
Systemet er samtidig noe høgskolen gjennom lov og forskrifter er pålagt av myndighetene å ha, og myndighetene gir dermed rammer for hvordan kvalitetssikringssystemet skal være. 

Studentene og de ansatte skal kjenne og bruke kvalitetssikringssystemet. Det er et mål at systemet skal oppleves som et nyttig verktøy. Bruk av systemet innebærer at det iverksettes en del undersøkelser der studenter, ansatte og andre bes om informasjon som er relevant og nødvendig for at vi skal kunne vurdere kvaliteten på virksomheten ved høgskolen og dermed sette i verk de riktige tiltakene. Studenter deltar aktivt i høgskolens kvalitetsarbeid.  

Årshjul og årsrapport

Det utarbeides hvert år et årshjul (pdf)for Kvalitetssikringsorganet (KSO) ved høgskolen. Dette organet utarbeider hvert år en årsrapport til høyskolestyret om kvalitetsarbeidet.

Sykliske undersøkelser og andre undersøkelser og rapporter

Det utføres hvert år sykliske undersøkelser rettet mot barnehagelærerstudentene. Det er satt opp en rulleringsplan for hvordan disse undersøkelsene gjennomføres.

Kvalitetssikringsorganet (KSO)

KSOs hovedoppgave er å påse at DMMH til enhver tid har et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem, inklusive dokumentasjon, som sikrer det kontinuerlige arbeidet med studiekvalitet.

Melding om interne forhold

Si fra om interne forhold ved DMMH.