Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Årsrapport

Årsrapport for kvalitetsarbeidet er KSOs rapport til høyskolestyret om høyskolens kvalitetsarbeid
Årsrapport 2020/21       TIDLIGERE ÅRSRAPPORTER:        
Rapporten utformes i hovedsak som svar på i hvilken grad kvalitetsindikatorene er oppnådd. 

Innenfor hver av kvalitetsindikatorene struktureres rapporten som svar på spørsmålene, uten at teksten behøver struktureres stramt etter denne inndelingen: 
  • Hvordan har vi det
  • Hva er bra?
  • Hva må vi endre på

  • Det skal angis hvilke undersøkelser og rapporter, eksterne som interne, som ligger til grunn for analysen og vurderingene. 

    Rapporten skal inneholde KSOs vedtatte tiltak og eventuelle nye forslag til tiltak som man mener vil bedre kvaliteten på utdanningen ved DMMH. 

    Årsrapporten kan ha budsjettmessige konsekvenser og den bør derfor behandles samtidig eller tidligere enn årsbudsjettet.