Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sekretariat KSS

Ansvarsfordeling i sekretariatet (KSS)

Medlemmer i sekretariatet studieåret 2022/2023:
Per-Arvid Wold (leder), Cathrine Thomassen, Mona Halsaunet Frønes, Felipe Manriquez. 

Møtene ledes av sekreteriatsleder. 

Ansvarsområder FOR KSS

 • Ansvar for at årshjulet lages og følges
 • Utformingen av SurveyXact-undersøkelsene
 • Ivaretar kontakten med respondentgruppene (studentene) når det gjelder spørsmål om ulike undersøkelser
 • Bearbeider/analyserer rådata
 • Overordnet ansvar for arkivering av resultater og rapporter
 • Bidrar til å skrive årsrapporten om studiekvalitet
 • Referent i KSO-møtene. Sørger for godkjenning og arkivering (Arkivansvarlig ved DMMH publiserer KSO-referatene på intranettet). 
 • Gir respons til avsender om at spontant innspill er mottatt og om videre saksgang, som kan innebære kun sekretariatsbehandling men også behandling i KSO og/eller henvendelser til andre ved DMMH. Ved "enkle" innspill/spørsmål kan det avgis endelig svar med en gang. Sørger for en arkivering av de spontane innspillene og svarene. Ved eventuelt langtidsfravær overtar faglig saksbehandler oppgaven.
 • Publisering på intranett/internett (Mest mulig skal over fra intranett til internett)
 • Statistisk presentasjon av rådata og innlegging/registrering/arkivering av disse (SurveyXact-undersøkelsene) på KSO sine sider på J, og gir beskjed om at dette er gjort til sekretariatsleder.
 • Skriver kvalitetsrapporten (årsrapporten fra KSO)
 • Organisere tilsynssensurordningen ved høgskolen
 • Innkalle til KSO-møter og sette agenda for disse møtene
Fastsatt i KSS-møte 22.09.2022.