Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Skjema for melding av interne forhold ved DMMH

Melder må være tilgjengelig for å utdype saken, dersom KSO ønsker det.

Som standard, fjernes navnet til melder fra meldingen straks den mottas (anonymiseres),
men det opprettes en kobling mellom meldingen og dem som melder i et lukket register slik at man kan komme i kontakt om det er nødvendig, og for å melde tilbake om saksgangen, vedtak o.l. underveis.

Melding om interne forhold ved DMMH

Vær oppmerksom på at når du sender henvendelsen anonymt så har vi ingen mulighet til å svare deg eller følge opp henvendelsen din direkte.
Det er frivillig å legge igjen mailadresse, men det må gjøres hvis du ønsker svar.