Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Praksisundersøkelse

Praksisundersøkelsen gjøres i etterkant av en praksisperiode som en egenevaluering av utvalgte studenter, praksislærere, styrere i praksisbarnehagene og DMMHs praksisveiledere, emneansvarlig og faglærere. 

Det kan variere hvilke responsgrupper som benyttes i den enkelte praksisundersøkelse.
KSO er mottaker av evalueringene.

Studentene vurderer

 • sin egen forberedelse til praksisperioden
 • hvordan man ble mottatt i praksisbarnehagen
 • hvordan man gjorde bruk av veiledningen i praksisbarnehagen
 • hvilket utbytte man hadde av denne veiledningen
 • om praksislærer var forberedt til veiledningssamtalene
 • om man fikk det man har rett på av veiledning
 • hvordan man fikk prøvd seg selv som kommende profesjonsutøver
 • hvordan man fikk prøvd seg i det læringsutbyttene foreskriver for praksisperioden
 • læringsutbyttebeskrivelsenes relevans, f.eks. i forhold til hvor langt man er kommet i studiet
 • forholdet mellom de pågående kunnskapsområdenes undervisning og praksis
 • praksisbarnehagen som læringsarena generelt

Praksislærer vurderer

 • samarbeid med høyskolen
 • hvordan praksislæreroppgaven er tilrettelagt fra høyskolens side
 • studentenes forberedelse før praksisperioden
 • studentenes læringsutbyttebeskrivelser for praksis og deres relevans for profesjonen
 • sin egen rolle som veileder i en profesjonsutdanning

Praksisbarnehagens styrer vurderer

 • samarbeid med høyskolen
 • barnehagens rolle som praksissted for DMMH-studenter.
 • sin rolle som medansvarlig for vurderingen av de enkelte studentene barnehagen har hatt i praksis.

 

Praksisveiledere, emneansvarlig og faglærer vurderer

 • egen undervisning rettet mot praksisperioden
 • læringsutbyttebeskrivelsene med hensyn til praksisperioden
 • om undervisningsplan eller studieplan bør endres for at studentene skal bli bedre forberedt til praksis

 

KSO sammenfatter og foreslår tiltak.


Undersøkelsen gjøres etter en praksisperiode av et utvalg av klasser (og dertil hørende praksislærere, praksisbarnehager osv.) etter en nærmere fastsatt rulleringsplan.