Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Undervisningsrapport og studieprogramlederrapporter

Undervisningsrapport:

Noen utvalgte lærere evaluerer sin undervisning ved studieårets slutt gjennom en kortfattet rapport. Rapportene sendes KSO. KSO velger ut hvilke lærere som skal skrive rapport.

Studieprogramlederrapport:

Vedtak i KSO i mai 2018: "Det innføres en prøveordning på ett år der vi ikke gjennomfører undervisningsundersøkelse, men bruker studieprogramlederrapporter (Slike studieprogramlederrapporter er beskrevet i dokumentet "Retningslinjer for interne råd og utvalg ved DMMH") som kildemateriale til KSO sin årsrapport."