Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ledige stillinger

Det er for tiden følgende ledige stillinger ved DMMH.

Førstekonsulent, studieveiledning og opptak
Vi søker etter en medarbeider som kan utføre oppgaver innenfor studieveiledning og studentopptak. Stillingen er 100% fast med oppstart 01.09.23.
Søknadsfrist 17. mars

Førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i Drama
100 % fast stilling i faget teater/drama, der arbeidsoppgavene vil være undervisning, forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid.
Søknadsfrist 18. mars

Førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i RLE
100 % fast stilling i RLE, der arbeidsoppgavene vil være undervisning, forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid.
Søknadsfrist 18. mars

Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk
Vi har to ledige 100 % stillinger ved pedagogikkseksjonen med særlig behov for å dekke fagfeltene ledelse og veiledning.
Søknadsfrist 19. mars

Høgskolelektor i pedagogikk
Ledig 100% fast stilling som høgskolelektor i pedagogikk. Stillingen vil være delt mellom undervisningsoppgaver, forskning og utvikling og oppdragsvirksomhet, avhengig av stillingsinnehaverens kompetanse og høgskolens behov.
Søknadsfrist 19. mars

Studentassistenter
Vi søker etter studenter som ønsker å arbeide som studentassistenter studieåret 2023/24. Arbeidsoppgavene er varierte og inkluderer individuell veiledning, gruppeveiledning og deltakelse i undervisning m.m. Ordningen er i stadig utvikling, og den som blir ansatt vil få mulighet til å være med å videreutvikle ordningen.
Søknadsfrist 1. mai