Gå til innholdet

Førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i drama

50% fast stilling med tiltredelse 1. august 2020. I tillegg kan det komme inntil 50% vikariat for studieåret 2020/2021. 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

Søk stillingen
Spørsmål kan rettes til
Prorektor Ellen Karoline Gjervan, tlf. 73 56 83  28
Seksjonsleder Barbro Djupvik,  tlf. 73 80 52 95

Søkere må ha følgende kompetanse:

 • Kompetanse innen drama eller drama/teater som førsteamanuensis, førstelektor eller høgskolelektor (jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger).
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning


Det er ønskelig at søkere har:

 • Erfaring og kompetanse innen lek, fortelling, improvisasjon, fysisk teater/dans, figurteater
 • Erfaring og kompetanse innen dramapedagogikk og teater for og med barn
 • Erfaring og kompetanse med den voksnes rolle i lek, samspill og dramapedagogisk arbeid
 • God kjennskap til barnehagen og hvordan faget drama kan anvendes/komme til uttrykk i barnehagen
 • Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanningen
 • Universitets- og høyskolepedagogikk


Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid  

Andre opplysninger:
Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen.

Nytilsatte uten barnehageerfaring oppfordres til å søke praksisstipend med en uke i praksis i barnehage.

Nytilsatte uten universitets- og høyskolepedagogikk må påregne å ta slik utdanning i regi av DMMH.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Søknadsfrist, søknad og prosedyre.
Frist for å sende søknad er 1.mars 2020.

Søknad skal sendes elektronisk via Jobbnorge. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Ev. publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Nærmere om DMMH.
DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i:

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag. 

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.