Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Førstekonsulent i studieadministrasjonen

Er du interessert i studieadministrativt arbeid? Vikariat i 100 % stilling ledig i perioden 01.08.2022 - 31.07.2023. 
Søknadsfrist: 01.06.2022.

Søk stilling som førstekonsulent i Studieadministrasjonen

Spørsmål kan rettes til: 

Studiesjef Mona Wærøe Langseth, tlf: 73805222, mob: 91735964.

Generelt om stillingen

DMMH søker etter deg som vil jobbe med studieadministrativt arbeid innenfor feltet eksamen og studieveiledning. Stillingen er et vikariat for perioden 01.08.2022 - 31.07.2023.

Den som tilsettes vil inngå i høyskolens studieadministrasjon. Studieadministrasjonen behandler alle studentsaker fra opptak til vitnemål; inkl. saker om eksamen, praksis, rapportering, studieveiledning, overflytting/innpassing og kvalitetsarbeid.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være: 

 • Veiledning av bachelorstudenter med hensyn til studieløp og -progresjon 
 • Saksbehandling 
 • Planlegging og gjennomføring av eksamen

Kvalifikasjonskrav:

 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid innenfor eksamen og studieveiledning
 • Kjennskap til UH-sektoren
 • Gode IT-kunnskaper 
 • Kjennskap til studieadministrative støttesystemer, FS-kompetanse er en fordel
 • Serviceorientert og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet i travle perioder
 • Utdanning på bachelornivå, men lang erfaring I UH-sektoren kan kompensere for dette kravet

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Stilling som førstekonsulent med lønnstrinn 48-55. 
 • Gode lån- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser

Andre opplysninger

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen

Søknadsfrist, søknad og prosedyre 

Frist for å sende søknad er 01.06.2022.

Søknad skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev 
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner
 • Vitnemål og attester


Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju. 

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole. 

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Høyskolen har 10 fagdisipliner som alle er rettet mot barnehageprofesjonen; matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, norsk, RLE, musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. 

Velkommen som søker!

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.

Høyskolen har ca. 1500 studenter og ca. 170 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.