Facebook
Gå til innholdet
Lukk

FoU-rådgiver/Seniorrådgiver, 100 % stilling

DMMH søker en erfaren medarbeider som ønsker å støtte forskingsmiljøene ved DMMH i sin utvikling og oppfølging av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Søknadsfrist: 15. august 2021

Søk stillingen som FoU-rådgiver/Seniorrådgiver
FoU-rådgiveren skal også støtte Prorektor for FoU med ulike utredningsarbeid innen FoU-feltet, samt andre forskingsadministrative oppgaver slik som internkontroll og oppfølging av forskingsadministrative datasystem. Stillingen er administrativ og det vil ikke bli lagt egen forskningstid til den. FoU-rådgiveren er viktig i arbeidet med å bygge opp forskingsmiljøet rundt et PhD-program innen barnehagevitenskap som DMMH ønsker å etablere. FoU-rådgiveren vil jobbe i Prorektor for FoU sin stab, og rapportere til Prorektor.

Arbeidsoppgaver

Du skal bidra til økt forskningsaktivitet blant våre forskere gjennom:

 • Oppsøkende virksomhet overfor fagmiljøene for å stimulere søknadsaktivitet
 • Støtte fagmiljøer med identifisering av relevante eksterne finansieringsmuligheter og utvikle forskningssøknader av god kvalitet, kvalitetssikre søknader og søknadsprosesser
 • Oppfølging av forskningsprosjekter og bistand til prosjektledere, særlig i oppstartsfase inkl. kontraktforberedelser.
 • Følge opp FoU-administrative systemer og delta i internkontroll av personvern og forskingsetikk.
 • Bidra i planlegging og implementering av forskningsstrategiske utviklingstiltak i organisasjonen.
 • Bidra til forskningsformidling og kunnskapsoverføring.
 • Tilrettelegging for internasjonalt forskningssamarbeid.
 • Aktiv deltakelse i ulike nasjonale og internasjonale nettverk
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Søkeren må ha:

 • Fullført utdanning på ph.d.-nivå, lang relevant erfaring kan kompensere for krav om ph.d.
 • Erfaring fra utvikling og/eller koordinering av større eksternfinansierte prosjekter
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig at søkere har:

 • Erfaring fra forskningsrådgivning, utvikling og/eller koordinering av forsknings- og innovasjonsprosjekt
 • Kunnskap om Norges forskningsråds og EUs virkemiddelapparat
 • Erfaring fra utvikling av strategiske samarbeidsarenaer
 • Erfaring fra formidlingsarbeid og kunnskapsoverføring
 • Kunnskap om åpen vitenskap og krav til datahåndtering
 • Kjennskap til UH- og instituttsektoren
 • Kjennskap til ulike forskningsmetoder og -tradisjoner

Ønskede personlige egenskaper

 • Selvstendig, oppsøkende og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med evne til å stille spørsmål samt drøfte og formidle vitenskapelige tema
 • Har en motiverende og inkluderende samarbeidsform, med evne til å skape tillit og bygge relasjoner
 • Ryddig, strukturert og målbevisst, med god gjennomføringsevne og vektlegging av kvalitet og service
 • Evne til å arbeide under tidspress, og med flere saker parallelt
 • Strategisk, analytisk og utviklingsorientert
 • Fleksibel og løsningsorientert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

DMMH tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høgskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

 • Frist for å sende søknad er 15. august 2021.
 • Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no
 • Den elektroniske søknaden skal inneholde:
 • Søknadsbrev
 • CV
 • kopier av vitnemål og attester
 • liste over 3 referansepersoner

Aktuelle kandidater til stillingen vil inviteres til intervju.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn.

Nærmere om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høgskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høgskole. DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høgskolen gir en rekke videreutdanningstilbud.

Vi tilbyr masterutdanning i

 • barnehageledelse
 • barnekultur og kunstpedagogikk
 • spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • barnehagekunnskap

Høgskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basertpå interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er omlag 50 %. Pr. i dag har høgskolen dosenter og professorer innen fagområder som førskolepedagogikk, spesialpedagogikk, samfunnsfag, fysisk aktivitet, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Spørsmål kan rettes til:

Prorektor for FOU Ingar Pareliussen tlf. 9281 9379
HR-rådgiver John Kenneth Ludvigsen tlf. 9573 3475