Gå til innholdet
Lukk

Høgskolelektor i fysisk aktivitet og helse

Inntil 60 % midlertidig stilling fra 1. september 2020. Søknadsfrist 1. august 2020.

Søk stillingen
Barnehagelærerutdanninga er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium med tverrfaglige kunnskapsområder. Faget fysisk aktivitet og helse i barnehagelærerutdanningen omfatter undervisning og veiledning i to kunnskapsområder i bachelor barnehagelærerutdanning, bachelorutdanning i barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv og i fordypningsfag. Faget skal bidra til å gi studentene grunnlag for å ivareta barns kropp, bevegelse og helse. Undervisninga i kunnskapsområdet er i stor grad praktisk retta der studentene er aktive og undersøkende og settes i stand til å reflektere over egen praksis.

I fysisk aktivitet og helse inngår temaene:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Friluftsliv, naturopplevelse og bevegelsesglede
 • Barns undring, utforsking og risikofylte lek i ulike miljø
 • Førstehjelp
Ekskursjoner og overnattingsturer inngår som en del av undervisningen.

Søkeren må ha:

 • Relevant kompetanse som høgskolelektor (jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger) (lenke).
 • Kunnskap om barns fysiske aktivitet og helse
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisning og veiledning.

Det er ønskelig at søkere har:

 • God kjennskap til barnehagen som institusjon og hvordan faget kan anvendes/ komme til uttrykk i barnehagen
 • Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning
 • Erfaring med bruk av nettbasert undervisning
 • Interesse for å arbeide tverrfaglig og temaorganisert
 • Kompetanse i andre emner i barnehagelærerutdanningen kan bli vektlagt
 • Universitet- og høgskolepedagogisk utdanning

 Arbeidsoppgavene består vesentlig av undervisning (også nettbasert) og veiledning.

Vi tilbyr:

 • Et miljø med konsentrasjon mot barnehage og tidlig barndom (Norges eneste spesialiserte barnehagelærerutdanning)
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Praksisnærhet
 • Internasjonale kontakter
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et utmerket arbeidsmiljø
 • Lønn som ved statlige høgskoler
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, DMMH er bl. a. IA-bedrift og tegner gruppelivsforsikring for sine medarbeidere

Spørsmål kan rettes til:


Søknadsfrist: 1. august 2020