Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Høgskolelektor i kunst og håndverk

Ved DMMH er det ledig 50 % fast stilling som høgskolelektor i kunst og håndverk med tiltredelse 1. august 2021.

Søknadsfrist 18. april 2021.

Søk stilling som høgskolelektor i kunst og håndverk
Kunst og håndverksfaget i barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere studentene til å arbeide som barnehagelærere i barnehagen med faget kunst og håndverk. Dette innebærer å ha kjennskap til relevante materialer, teknikker og redskap som barn kan bruke i sine skapende kunst- og håndverksfaglige prosesser. Barnehagelærerutdanningens kunst- og håndverksfag skal fremme innsikt i hvordan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser gjennom inspirasjon til lek, skapende virksomhet, læring og mestring. Faget vektlegger kunst- og håndverksdidaktikk for barnehagebarn, utvikling av studentenes egne estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i fagets
egenverdi og dens rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til undervisning i kunst og håndverk på bachelornivå i barnehagelærerutdanningen. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning, forskning og utvikling (FoU) og administrasjon. Undervisningen utgjør størstedelen av arbeidet. Undervisningen skal være FoU-basert, og DMMH vektlegger derfor faglig fornying, god kvalitet og høy relevans for profesjonen både i undervisningen, veiledning og i FoU arbeidet. Veiledning av studenter i forbindelse med praksis vil være et naturlig arbeidsområde. Vitenskapelig tilsatte må regne med at oppdrag for FEI (DMMHs forsknings- og oppdragsenhet) i form av undervisning, veiledning og FoU kan bli lagt til stillingen. Selv om de fleste oppgavene vil kunne utføres på campus Dalen, vil det kunne forekomme utdannings- og oppdragsvirksomhet som medfører reisevirksomhet.

Søkere må ha følgende kompetanse:

 • Høgskolelektor i kunst og håndverk, ev. i tilstøtende, relevante fag.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

DMMH legger vekt på erfaring og kompetanse innen:

 • kunst og håndverk og skapende prosesser
 • barnehagen og barnehagefaget kunst og håndverk
 • fag- og kunstdidaktikk med fokus på å formidle og problematisere kunst og kultur for og med barn
 • ulike formidlingsformer og fagplanarbeid
 • ledelse av estetiske læreprosesser i varierte miljøer ute og inne
 • tverrfaglig og temaorganisert arbeid i barnehagelærerutdanningen
 • pedagogisk erfaring, særlig fra høgere utdanning
 • utøvende virksomhet på fagfeltet kunst- og håndverk

Vi tilbyr:

 • Et miljø med konsentrasjon mot barnehage og tidlig barndom ved Norges eneste spesialiserte barnehagelærerutdanning
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Praksisnærhet
 • Internasjonale kontakter
 • Engasjerte kolleger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn som ved statlige høgskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 49 og 68 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner).
 • Mulighet for faglig videreutvikling, både internt ved DMMH og eksternt
 • En arbeidsplass i stadig utvikling hvor du har mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. DMMH er bl. a. IA-bedrift og tegner gruppelivsforsikring for sine medarbeidere

Andre opplysninger:

Fordeling av forskningsressursen kan variere, avhengig av stillingstype, strategiske tildelinger og eksterne midler til FoU. Avhengig av at vi får realisert slike tilbud, må nytilsatte uten barnehageerfaring regne med å bli sendt ut i en ukes praksis i barnehagen, og nytilsatte uten universitets og høgskolepedagogikk må regne med å følge et slikt studium.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Søknadsfrist: 18. april 2021.

Spørsmål kan rettes til:

Prorektor Ellen Karoline Gjervan, tlf: 97161708
Seksjonsleder Vigdis Dagsdatter Øien, tlf: 92051901