Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Høgskolelektor i norsk

100 % fast stilling som høyskolelektor i norsk, ledig fra 1. august.
Søknadsfrist 29.04.2022.

Søk stillingen som høyskolelektor i norsk 
Spørsmål kan rettes til:
Prorektor Ellen Karoline Gjervan, tlf. 73 56 53 28

Norskfaget i barnehagelærerutdanningen skal gi studenten forskningsbasert kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten kan: 

 • analysere og formidle barnelitteratur
 • reflektere over sin rolle som samtalepartner med barn
 • skape et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen
 • legge til rette for og støtte flerspråklige barnehagebarns norsklæring
 • anerkjenne og legge til rette for flerspråklighet i barnehage
 • analysere barns muntlige språkkompetanse
 • synliggjøre og anvende skriftspråket i lek og annet samvær med barn
 • analysere barns muntlige, skriftlige og multimodale tekster med utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep

Søkere må ha følgende kompetanse

 • Bred norskfaglig kunnskap eller annen tilsvarende kunnskap som inkluderer både litterære og språklige emner
 • Relevant utdanning på mastergradsnivå
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Det er ønskelig med

 • Undervisningserfaring fra høyskole og/eller videregående skole
 • Erfaring med klasseledels
 • Interesse og engasjement for barnehagefeltet samt erfaring fra samme

Personlig egnethet knyttet til det å undervise, å samarbeide og å være fleksibel, vektlegges.

DMMH tilbyr:

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kollege
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (vanligvis mellom 58 og 68 for høyskolelektorer, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 

Andre opplysninger:

Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i barnehagelærerutdanningen, vurdering av og veiledning på barnehagelærerstudentenes oppgaver/arbeidskrav, oppfølging av studenter i praksis og FoU-arbeid. Arbeidsoppgaver innenfor kurs, etter- og videreutdanning og masterutdanning kan også være aktuelt avhengig av kompetansen til den som får stillingen, og institusjonens og fagmiljøenes behov.

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 29/04-2022.

Søknad skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 
Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner, men spesielt de vitenskapelige
 • Vitnemål og attester
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høgskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høgskolen er underlagt lov om universiteter og høgskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høgskolen har ca. 1450 studenter og ca. 160 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høgskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.