Gå til innholdet

Høyskolelektor i norsk, 100 % stilling

Vi har ledig vikariat i full stilling for høyskolelektor i norsk i perioden 1. januar til 30. juni 2019.

Vikariatet er knyttet til undervisning og tilhørende arbeidsoppgaver i barnehagelærerutdanningen (bachelor). Norskfaget inngår i flere emner i bachelorutdanningen som barnehagelærer.

Norskfaget i barnehagelærerutdanninga skal gi studenten forskningsbasert kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten kan:

 • skape et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen
 • analysere barns muntlige språkkompetanse
 • reflektere over sin rolle som samtalepartner med barn
 • synliggjøre og anvende skriftspråket i lek og annet samvær med barn
 • analysere barns muntlige, skriftlige og multimodale tekster med utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep
 • analysere og formidle litteratur til barn i barnehagen
 • anerkjenne og legge til rette for fler-språklighet i barnehagen

Søkere må ha

 • Kompetanse som høyskolelektor i nordisk
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Det er ønskelig at søkere har:

 • Erfaring fra undervisning, gjerne i høyere utdanning
 • Kjennskap til barnehagelærerutdanning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig miljø med konsentrasjon rundt barnehage og tidlig barndom
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Praksisnærhet
 • Internasjonale kontakter
 • Engasjerte og dedikerte kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn som ved statlige høyskoler (fra kr. 421.700 (lønnstrinn 47) til kr. 586.500 (lønnstrinn 66) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • En av Norges beste pensjonsordninger
 • Gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Søknadsfrist, søknad og prosedyre.

Frist for å sende søknad er 30. september.

Søknad skal sendes elektronisk via Jobbnorge. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Oppdatert