Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Høgskolelektor i pedagogikk, med arbeidssted Kristiansund.

Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH) søker etter høgskolelektor innen pedagogikk med relevans for barnehagen og tidlig barndom med tiltredelse fra 1. august 2021. Søknadsfrist 1. mars 2021.

Søk stillingen som Høgskolelektor i pedagogikk med arbeidssted Kristiansund
DMMH startet høsten 2019 utdanningen Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være undervisning og veiledning av studenter, herunder praksisveiledning. Stillingen innebærer også studieadministrative arbeidsoppgaver slik som praktisk tilretteleggelse av DMMHs undervisning ved høgskolesenteret, og studentservice for våre studenter i Kristiansund. Arbeidssted vil i hovedsak være ved Høgskolesenteret i Kristiansund (HIKSU). Den som blir tilsatt må regne med å arbeide med regional kompetanseutvikling i barnehagen. Noe reisevirksomhet må påregnes. Pedagogikk er et sentralt fag både i barnehagelærerutdanningen, i masterutdanningene og i nesten alle våre videreutdanninger. Faget bidrar med helt sentrale forskningsmessige perspektiver på barnehagefeltet. Den som ansettes må ha kunnskap som er relevant for praksisfeltet i norske barnehager. Søkere med erfaringsbasert kompetanse fra barnehagelærerprofesjonen, men også annen pedagogisk utdannings- og forskningsbakgrunn med relevans for barnehagen og tidlig barndom, er aktuelle for stillingene.

Søkere må ha følgende kompetanse:

 • Mastergrad med relevans for barnehagefeltet
 • Barnehagelærerutdanning

Det er ønskelig at søkere har:

 • Erfaring fra arbeid i barnehage som pedagogisk leder eller styrer
 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
 • Videreutdanning i universitets- og høyskolepedagogikk

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høgskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom.
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kollegerEt godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høgskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 49 og 68 for høyskolelektor avhengig av ansiennitet).
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • DMMH er IA-bedrift

Andre opplysninger:

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus i Kristiansund, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

Nytilsatte uten universitets- og høgskolepedagogikk må påregne å ta slik utdanning i regi av DMMH.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Søknadsfrist, søknad og prosedyre.

Frist for å sende søknad er 1. mars 2021

Søknad skal sendes elektronisk via JobbNorge.

Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Ev. publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Spørsmål kan rettes til

Prorektor Eva Stai Brønstad,  tlf. 73 80 53 04 eller mobil 957 73 941
Seksjonsleder Marianne Pehrson,  tlf. 73 56 83 57

Søknadsfrist er 1. mars 2021

Nærmere om DMMH.

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høgskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høgskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap

Høgskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.