Gå til innholdet

Høgskolelektor i samfunnsfag

50 % vikarstilling i samfunnsfag med tiltredelse så raskt som mulig. Stillingen kan bli større enn 50 %. Varighet: 01.08.18 – 31.07.19.

Samfunnsfag i barnehagelærerutdanningen omfatter undervisning og veiledning i to kunnskapsområder og i flere fordypninger i grunnutdanningen. Faget har også en sentral plass i styrerutdanning og master i barnehageledelse. Samfunnsfag skal bidra til at barnehagelærerprofesjonen og barnehagen settes inn i en samfunnsmessig sammenheng. Gjennom samfunnsfagundervisningen skal studentene også settes i stand til å lede og veilede medarbeiderne i barnehagen og til å reflektere over egen praksis. Studentene skal videre kunne lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning for fremtidens barnehage. I samfunnsfag inngår temaene:

 • Barnehageledelse og organisasjon
 • Barnehagens plass i samfunnet, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • Barns rettigheter
 • Barns ulike oppvekstmiljø
 • Ledelse i barnehagen
 • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

Ekskursjoner og samarbeid med instanser i lokalsamfunnet inngår som en del av undervisningen. Det er ønskelig at den som tilsettes har bred samfunnsfaglig kompetanse med særlig vekt på ledelse og organisasjon, fagdidaktikk i samfunnsfag, god kjennskap til barnehagen som organisasjon og IKT-baserte undervisningsmetoder.

Kompetanse:

 • Søkere må ha relevant kompetanse som høgskolelektor (jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger).
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Det er ønskelig at søkere har:

 • God kjennskap til barnehagen og tanker om hvordan faget kan anvendes/komme til uttrykk i barnehagen
 • Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning
 • Erfaring med bruk av nettbasert undervisning
 • Interesse for å arbeide tverrfaglig og temaorganisert
 • Kjennskap til arbeid med barn/barndom og det førskole-/barnehagepedagogiske fagfeltet
 • Vitenskapelige arbeider knyttet til det barnehagepedagogiske fagfeltet
 • Kompetanse i andre emner i barnehagelærerutdanningen kan bli tillagt vekt.
 • Universitet- og høgskolepedagogisk utdanning

Arbeidsoppgavene består vesentlig av undervisning (også nettbasert) og veiledning.

Vi tilbyr:

 • Et miljø med konsentrasjon mot barnehage og tidlig barndom.
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Praksisnærhet
 • Internasjonale kontakter
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn som ved statlige høyskoler (fra kr. 421.700 (lønnstrinn 47) til kr. 586.500 (lønnstrinn 66) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner).
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, DMMH er bl. a. IA-bedrift og tegner gruppelivsforsikring for sine medarbeidere

Søknadsfrist: 15. august

Oppdatert