Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Høgskolelektor i samfunnsfag ved barnehagelærerutdanning i Kristiansund

DMMH søker etter høgskolelektor i samfunnsfag i barnehagelærerutdanningen i Kristiansund. Den som ansettes
må ha kompetanse som er relevant for praksisfeltet. Søknadsfrist 1. mars 2021.

Søk stillingen som Høgskolelektor i samfunnsfag ved barnehagelærerutdanning i Kristiansund
 DMMH startet høsten 2019 utdanningen Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse ved Høgskolesenteret i Kristiansund, og planen er å ta opp studenter til en fireårig deltidsutdanning i Kristiansund hvert år fremover. Høgskolen har et utstrakt etter- og videre-utdanningsportefølje og den som blir tilsatt kan få arbeidsoppgaver i dette arbeidet og det vil innebære noe reising. Arbeidsted er Kristiansund, men noe reising til DMMH i Trondheim må påregnes.

Samfunnsfag skal bidra til at barnehagelærerprofesjonen og barnehagen settes inn i en
samfunnsmessig sammenheng. Gjennom samfunnsfagundervisningen skal studentene også settes i stand til å lede og veilede medarbeiderne i barnehagen og til å reflektere over egen praksis. Studentene skal videre kunne lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning for fremtidens barnehage.

I samfunnsfag inngår ulike tema slik som:

 • Barnehagen som samfunnsinstitusjon
 • Velferdsstat og barnehagepolitikk
 • Demokrati og barns rettigheter
 • Mangfold og barns ulike oppvekstmiljø
 • Nærmiljø og bærekraftig utvikling
 • Livsmestring og helse
 • Ledelse og barnehagen som organisasjon
 • Styring og kommunal virksomhet
 • Barnehagelærerprofesjonen

Ekskursjoner og samarbeid med barnehager og andre instanser i lokalsamfunnet inngår som
en del av undervisningen. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være undervisning og veiledning
av studenter, herunder praksisveiledning. Stillingen innebærer også studieadministrative
arbeidsoppgaver slik som praktisk tilretteleggelse av DMMHs undervisning ved
høgskolesenteret, og studentservice for våre studenter i Kristiansund.

Søkeren må ha

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Relevant erfaring fra barnehagelærerutdanning eller barnehagefeltet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Det er ønskelig at søkeren har

 • Erfaring fra høyrere utdanning
 • Forsket på barnehage, tidlig barndom eller lignende tema

Kompetanse i flere emner i barnehagelærerutdanningen og personlig egnethet knyttet til
stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:

Et godt fagmiljø på Norges eneste høgskole som er spesialisert på barnehage og tidlig
barndom

 • Tett kontakt med praksisfeltet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 50 (449 300) og 68 (615 900)
  avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger:

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting
(jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

Søknad skal sendes elektronisk via JobbNorge.

Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 •  Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningskvalifikasjoner /-erfaring
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk
 • Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og
prøveforelesning.

Spørsmål kan rettes til:

Søknadsfrist: 1. mars 2021.