Gå til innholdet
Lukk

Høyskolelektor i norsk

Ledig 100 % vikariat høyskolelektor i norsk fra 1. august 2020 til 31. juli 2021. Søknadsfrist 26. juli 2020.


Søk stillingen

Barnehagelærerutdanningsfaget norsk skal gi studenten forskningsbaserte kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten kan:

 • skape et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen
 • analysere og formidle barnelitteratur
 • legge til rette for flerspråklige barnehagebarns norsklæring
 • anerkjenne og legge til rette for flerspråklighet i barnehagen
 • analysere barns muntlige språkkompetanse
 • reflektere over sin rolle som samtalepartner med barn
 • synliggjøre og anvende skriftspråket i lek og annet samvær med barn
 • analysere barns muntlige, skriftlige og multimodale tekster med utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep

Søkere må ha følgende kompetanse

 • Bred norskfaglig kunnskap – gjerne med barneperspektiv – eller annen tilsvarende kunnskap som inkluderer både litterære og språklige emner
 • Relevant utdanning på mastergradsnivå
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Det er ønskelig med

 • Undervisningserfaring fra høgskole og/eller videregående skole

Personlig egnethet knyttet til det å undervise, å samarbeide og å være fleksibel vektlegges. Interesse og engasjement for barnehagefeltet vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig miljø med fokus rettet mot barnehage og tidlig barndom
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Praksisnærhet
 • Engasjerte og dedikerte kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønnstrinn 58 - 68
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

Nytilsatte uten universitets- og høyskolepedagogikk må påregne å ta slik utdanning i regi av DMMH. I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

Søknadsfrist, søknad og prosedyre.

Frist for å sende søknad er 26. juli 2020.

Søknad skal sendes elektronisk via JobbNorge. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju.

Det er ønskelig med snarlig ansettelse.

Spørsmål kan rettes til:

Prorektor Ellen Karoline Gjervan,  tlf. 73 56 53 28
Seksjonsleder Christine B. Østbø Munch, tlf. 73 56 83 67

Personalrådgiver John Kenneth Ludvigsen, tlf. 95 73 34 75 som kan besvare spørsmål om søknadsprosess og tekniske spørsmål.