Gå til innholdet

Høyskolelektor i pedagogikk med hovedvekt på arbeidsoppgaver innen oppdragsvirksomhet

Inntil 2 faste stillinger i pedagogikk er ledig fra 1. august 2019. Søknadsfrist 3. februar 2019.

Søk stillingen

På bakgrunn av økt etterspørsel etter oppdrag i praksisfeltet, søker DMMH etter høyskolelektor i pedagogikk i inntil 2 stillinger. Hovedvekten av arbeidsoppgaver vil legges til vår oppdragsenhet FEI, og oppgaver innen undervisning, forskning og administrasjon. FEI Oppdragsenheten tilbyr skreddersydde kompetansehevingstiltak til kommuner og andre oppdragsgivere. FEI arbeider med høyskolens FOU-arbeid, etter- og videreutdanninger og innovasjon av kompetansehevingstiltak. FEI arrangerer kurs på oppdrag fra eller i samarbeid med andre institusjoner. Mange kommuner og barnehager ønsker kurs i eget nærmiljø, noe FEI tilrettelegger for.

Spørsmål kan rettes til

Prorektor Eva Stai Brønstad, tlf. 73 80 53 04, mobil 957 73 941 eller

Leder for FEI Anne-Lise Holmvik  tlf. 73 80 52 05

Søkere må ha følgende kompetanse:

 • Kompetanse som høyskolelektor i pedagogikk
 • Barnehagelærerutdanning
 • Erfaring fra pedagogisk ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen
 • Veiledningskompetanse (formell eller basert på erfaring)

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid i barnehage som pedagogisk leder og/eller styrer
 • Kunnskap og erfaring fra nettverksarbeid
 • Universitet- og høyskolepedagogisk utdanning
 • Førerkort

 Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Arbeidsoppgaver kan blant annet være

 • Eksterne oppdrag med oppfølging av barnehager
 • Undervisning og veiledning
 • Forsknings- og utviklingsarbeid

Andre opplysninger

En del reisevirksomhet må påregnes. DMMH har oppdrag hovedsakelig i Midt-Norge, men også andre steder i landet.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 49 og 68  avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner).
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • DMMH er IA-bedrift

 Søknadsfrist og utforming av søknad.

Frist for å sende søknad er 3. februar 2019.

Søknad skal sendes elektronisk via denne siden. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Nærmere om DMMH.

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Søk stillingen

 Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom

praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning,  mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også
oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren