Gå til innholdet

IT/AV- konsulent, 100 % midlertidig stilling

Stilling ledig fra 1/9 til 31/12 2019. Søknadsfrist 15. august.

Vår IT-konsulent går over i en annen jobb og vi søker derfor etter midlertidig IT/AV-konsulent frem til erstatter er på plass.  

Søk stillingen


Nærmere opplysninger ved stillingen kan rettes til:
Administrasjonssjef Geir Inge Lien,  tlf 73805298 / 90687112 eller
IT-leder Morten Tellnes, tlf 73805272

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

  • Support og hjelp til studenter og ansatte innen IT, AV og kopi/utskrift/skann. 
  • Tilsyn med kopi/utskrift/skann-maskiner
  • Utlån av IT/AV relatert utstyr til ansatte
  • Studentkortproduksjon
  • Bistå IT-leder med diverse oppgaver

Kvalifikasjoner / egenskaper:

  • Utdanning og/eller erfaring innen IKT/multimedia
  • God kjennskap til Microsoft-produkter
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • God serviceinnstilling og formidlingsevne
  • Evne til å hjelpe og gi opplæring i bruk av teknologiske verktøy

Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse. Lønnstrinn som konsulent 40 - 50 (386.200 – 449.300). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønnstrinn vurderes.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.

Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift.  Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.