Gå til innholdet

Personalrådgiver

Stilling som personalrådgiver ved DMMH er ledig fra 1. januar 2020. Søknadsfrist 3. november.

Søk stillingen som personalrådgiver

Kort beskrivelse av stillingen

Som personalrådgiver ved DMMH vil du jobbe bredt med mange ulike oppgaver innenfor personalområdet. Du vil være rådgiver og utføre arbeidsoppgaver for rektor, tre prorektorer, studiesjef og administrasjonssjef. Administrasjonssjefen er nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver

 • Fasilitere tilsettingsprosesser, herunder organisere kommisjonsarbeid i forbindelse med tilsettinger og opprykksøknader.
 • Løpende personalforvaltning innen bl.a. lønnsfastsettelser, utarbeiding av arbeidsavtaler, pensjon, AFP, ferieloven, sykelønn, sykefravær og arbeidsavklaring.
 • Saksbehandling og rådgivning knyttet til lov- og avtaleverk.
 • Bistå personalansvarlige etter behov, innenfor eksempelvis koordinering og tilrettelegging for sykefraværsoppfølging, innleie av vikarer og oppfølging av ansettelsesforhold
 • Utviklingsarbeid
 • Rapporteringsoppgaver
 • Andre oppgaver innen personalområdet kan bli tillagt stillingen

Krav til kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelor-nivå, helst innen området personal/HR
 • God og bred erfaring fra personalområdet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren er ikke et krav, men vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 •   interessante og utfordrende oppgaver i et godt miljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode kontorforhold
 • lønnstrinn som seniorkonsulent ltr. 58 – 64 (f.t. kr. 513.600 – 573.100), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan lønn som senior-rådgiver vurderes (lønnstrinn 65 -70)

For spørsmål/avklaringer, ta kontakt med

administrasjonssjef Geir Inge Lien, mobil 906 87 112.
Søknadsfrist: 3.november 2019.
Søknader sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning etter hovedmodellen, men gir også tre mer profilerte barnehagelærerutdanningstilbud: et tilbud med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk, et tilbud med vekt på flerkulturell forståelse og et tilbud med vekt på natur og friluftsliv. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud på bachelor- og mastergradsnivå. Vi tilbyr masterutdanning i barnehageledelse, barnekultur og kunstpedagogikk, spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, og barnehagekunnskap.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Noen tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Søk stillingen som personalrådgiver

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.