Gå til innholdet

Seniorkonsulent ved FEI Oppdragsenhet

Er du interessert i å administrere oppdrag? DMMH søker etter en medarbeider (seniorkonsulent) til DMMHs kurs og oppdragsenhet i 100 % stilling fast fra 1. august 2018.

Generelt om stillingen

Det er tre heltidsstillinger ved FEI Oppdragsenheten. Omtrent 40 medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger har deler av stillingen sin knyttet til oppdrag.

FEI Oppdragsenheten tilbyr kurs, veiledning, konferanser og langsiktig barnehagebasert kompetanseutvikling primært til ansatte i barnehagesektoren. I tillegg tilbys ulike videreutdanningsenheter og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Det søkes etter en medarbeider som ønsker å arbeide med å utvikle og bistå oppdragsgivere med små og store oppdrag. Den vi søker må like å arbeide med utadrettet virksomhet, primært innen barnehagesektoren. Vi søker en person som har god kjennskap til barnehagesektoren. I tillegg må den vi tilsetter være strukturert og utviklingsorientert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidsoppgavene kan blant annet være:

 • Faglig og administrativt arbeid knyttet til utvikling av kompetanse til barnehagesektoren
 • Samarbeid med fylkesmannsembetet, barnehageeiere og ansatte i barnehager
 • Administrativ oppfølging av langsiktige oppdrag, konferanser og kurs
 • Utvikling og søknadsarbeid av nye videreutdanningsenheter

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærerutdanning, gjerne mastergrad
 • Arbeidserfaring fra barnehage, gjerne som styrer eller pedagogisk leder
 • Veiledningskompetanse er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med søknader er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og spennende fagmiljø
 • Nært samarbeid med barnehagesektoren og andre eksterne aktører
 • En stilling med utviklingsmuligheter
 • Lønn som seniorkonsulent etter kvalifikasjoner, normalt mellom lønnstrinn 50-60 (p.t. mellom kr. 436 900 og kr. 517 700 pr. år).
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger DMMH er bl. a. IA-bedrift og tegner gruppelivsforsikring for sine medarbeidere

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 20. mai 2018. Søknad skal sendes elektronisk via knappen øverst til høyre på denne siden. Søknader stiles til DMMH.

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning etter hovedmodellen, men gir også tre mer profilerte barnehagelærerutdanningstilbud: et tilbud med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk, et tilbud med vekt på flerkulturell forståelse og et tilbud med vekt på natur og friluftsliv. Vi tilbyr
også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud på bachelor- og mastergradsnivå. Vi tilbyr masterutdanning i barnehageledelse, barnekultur og kunstpedagogikk, spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, og barnehagekunnskap.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag
50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som førskolepedagogikk, spesialpedagogikk, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag. DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte.

Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Jobbnorge-ID: 152463, Søknadsfrist: 20.05.2018
Oppdatert