Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Seniorrådgiver og leder av internasjonalt arbeid

Søk stillingen

DMMH har en ledig 100% fast stilling som seniorrådgiver ved internasjonalt kontor ved DMMH. Frist for å sende søknad er 20. desember 2021.

Internasjonalt kontor består per i dag av 1,5 stillinger.  Det internasjonale arbeidet ved DMMH er i utvikling og denne utlysningen er del av en økt satsing på internasjonalisering ved høgskolen. Det internasjonale arbeidet omfatter inn- og utreisende studenter og tilsatte, internasjonale forskingsprosjekt og innovasjon innen de barnehagefaglige kunnskapsfeltet til representasjon og internasjonale kontrakter. Noe reising må påregnes.

Det er et mål for høgskolen å få flere studenter til å velge internasjonalisering, men også å kunne tilby ulike ordninger med internasjonalisering hjemme

Det er ønsket at seniorrådgiveren skal bidra til å få inn eksterne midler, initiere utviklingsprosjekter og liknende, slik at stillingskapasiteten kan øke. Seniorrådgiveren skal rapporterer til Prorektor for FoU og Oppdrag.

Den ansatte vil være faglig leder for internasjonalisering ved DMMH.

Aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Koordinere høgskolens internasjonale arbeid
 • Fremme og løfte strategisk satsing på internasjonalisering
 • I samarbeid med fagmiljø, utvikle ulike internasjonaliseringstiltak på høgskolen
 • Yte søknadstøtte ved utlysning til internasjonale utdanningsprosjekter
 • Ansvar for oppfølging av DMMH si internasjonale avtaleportefølje
 •  Bidra inn i DMMH si doktorgradsprogram-satsing
 • Ansvar for søknader og rapporter om Erasmusmidler, Nordplus og andre aktuelle finansieringskilder
 • Budsjettansvar for internasjonalt arbeid
 • Tilrettelegge for inn og utreisende studenter
 • Krisehåndtering
 • Representere DMMH i internasjonale fora
 • Legge til rette og yte rådgivning for inn- og utreisende studenter og ansatte
 • Synliggjøring av høgskolen internasjonalt gjennom til f.eks. DMMH sine digitale plattformer 

Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning på mastergradnivå
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid i høyere utdanning
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med søknadsarbeid og kontraktinngåelse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bred erfaring fra ulike deler av internasjonalt arbeid i høyere utdanning
 • Evne til å arbeid tverrfaglig
 • Erfaring fra lengre utenlandsopphold
 • Erfaring med å/Interesse for å fasilitere interkulturell læring
 • Erfaring med markedsføring

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Søkeren må være tilpassingsdyktig, positiv og effektiv
 • Interesse for barnehagefeltet
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt

DMMH tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høgskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn etter avtale i spennet lønnstrinn 62-71.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • kopier av vitnemål og attester
 • liste over 3 referansepersoner

Aktuelle kandidater til stillingen vil inviteres til intervju

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn.

Spørsmål kan rettes til:

Prorektor for FOU Ingar Pareliussen, tlf. 9281 9379

HR-rådgiver John Kenneth Ludvigsen, tlf. 73 80 52 07

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.

Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 160 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.