Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Spesialbibliotekar

DMMH søker etter spesialbibliotekar i 100 % fast stilling med tilsettelse 1. august 2021. Søknadsfrist 1. mars 2021.

Søk stillingen som spesialbibliotekar
Biblioteket ved DMMH er et spesialisert bibliotek som dekker fagområdet til bachelor- og master-studier i barnehagelærerutdanning. Det er tre bibliotekarer som jobber tett sammen for dekke bibliotekets ulike arbeidsoppgaver slik som publikumstjenester, brukerveiledning og skrankevakter.

Arbeidsoppgaver som kan tenkes å legges til stillingen:

 • Digital tjenesteutvikling og praktisk forvalting
 • Bibliotekfaglig oppfølging av Alma
 • Varierte bibliotekfaglige oppgaver knyttet til publikumsarbeid
 • Veiledning og undervisning i litteratursøk og referansehåndtering
 • Bidra til forskningspublisering- og formidling
 • Delta i daglig drift
Du er nysgjerrig på nye it-tjenester og trender og interessert i å videreutvikle bibliotekets fagkompetanse og tjenestetilbud til våre brukere.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning i bachelor i bibliotekvitenskap, eller tilsvarende
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gode norsk -og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med Alma
 • Erfaring fra relevant arbeid i UH-sektoren og fagbibliotek
 • Interesse for digitalundervisning og formidling
 • Kjennskap til lærerutdanning og barnehage

Personlige egenskaper

 • Lagspiller med gode samarbeidsevner
 • Kommunikasjonsevner
 • Initiativrik og selvstendig

Vi tilbyr:

 • Et miljø med konsentrasjon mot barnehage og tidlig barndom (Norges eneste spesialiserte barnehagelærerutdanning)
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Praksisnærhet
 • Internasjonale kontakter
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Muligheter for faglig videreutvikling
 • Et positivt arbeidsfellesskap i et middels stort fag- og forskningsbibliotek
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Nært samarbeid og samhørighet både med ledelse og vitenskapelig ansatte

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Spørsmål kan rettes til:

Søknadsfrist: 1. mars.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet forbarnehagesektoren.