Gå til innholdet

Stilling innen pedagogisk bruk av IKT, med ansvar for support og drift av digitale undervisningsverktøy (multimedia og AV)

Fast 100 % stilling fra 01.08.2019

Søk stillingen
Søknadsfrist 26. 05. 2019.

Nærmere opplysninger ved stillingen kan rettes til:
Administrasjonssjef Geir Inge Lien, tlf 73 80 52 98 /906 87 112 eller
IT-leder Morten Tellnes, tlf 73 80 52 72 eller
Rektor Hans-Jørgen Leksen, tlf 73 80 52 84

Universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) er inne i en tid med økende behov for løsninger og tjenester innen videokommunikasjon, videoproduksjon/opptak og videopublisering/streaming til bruk og støtte i studiene og for gjennomføring av undervisning/veiledning mm. AV-tjenestene i UH-sektoren blir stadig mer integrert med og basert på IKT. 

DMMH ønsker å satse på økt kompetanse og pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Undervisningsdelen av stillingen vil i stor grad være rettet mot ansatte ved høyskolen og oppdragsvirksomhet i regi av egen oppdragsavdeling. Support og drift innen området AV, multimedia og IKT vil være en vesentlig del av arbeidsoppgavene.  

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Undervisning og kurs i pedagogisk bruk av IKT i undervisningen, for egne ansatte og på oppdrag fra barnehagesektoren 
 • Ansvar for høyskolens tekniske undervisningsverktøy som projektorer, SMART Board, opptaksutstyr, lydutstyr, kamerautstyr etc.
 • Inspirere ansatte til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen
 • Support på bruk av teknisk undervisningsverktøy
 • Bistå ansatte med opptak og distribusjon av forelesninger samt redigering av opptak
 •  Utvikling, utredning, anskaffelse, implementering og drift av løsninger/tjenester innen AV og multimedia kan bli aktuelt
 • Sørge for AV/multimedia-løsninger til bruk i studier/campusundervisning/fjernundervisning
 • Noe drift, vedlikehold og support kan også påregnes innen andre IKT-tjenester 

Kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Utdanning og erfaring innen IKT/multimedia 
 • Mastergrad er ønskelig. Særlig relevant fagområde er pedagogisk bruk av IKT. 
 • God innsikt i og erfaring med IKT-støttede utdanninger
 • Relevant erfaring fra UH-sektoren er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God serviceinnstilling og formidlingsevne
 • Evne til å hjelpe og gi opplæring i bruk av teknologiske verktøy
 • Nytenkende og interesse for utvikling og framskritt
 • Evne til strategisk, langsiktig og systematisk tenkning i arbeidet
 • Selvstendig, fleksibel og resultatorientert

Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse. Lønn som seniorkonsulent i lønnstrinn mellom 52 - 64 (456.900 – 565.500), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Søkere uten mastergrad kan bli innplassert som førstekonsulent. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønnstrinn vurderes.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.

Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.