Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentassistenter

Er du en av våre nye studentassistenter?

Vi søker etter studenter (bachelorstudenter og masterstudenter) som ønsker å bidra som studentassistenter i høstsemesteret 2021.

Vi har behov for flere personer som kan utføre ulike oppgaver med en timelønn på kr. 250,-. Hvor omfattende stillingene vil bli, kommer vi tilbake til når ansettelsene gjennomføres.

Du som kan søke er

 1. Andreårsstudent (høst 2021) med minimum C som karakter fra første studieår. Alle emner fra første studieår må være bestått. Du har også bestått praksis første studieår.
 2. Tredjeårsstudent (høst 2021) med minimum C som karaktersnitt fra andre studieår. Alle emner fra første og andre studieår må være bestått. Du har bestått praksis fra andre studieår.
 3. Masterstudent med godkjent bachelorgrad som barnehagelærer.
  Du må være aktiv student ved DMMH for at søknaden kommer i betraktning.

Aktuelle oppgaver for studentassistenter

 • Veiledning av studiegrupper 1. studieår
 • Veiledning av studiegrupper 2. studieår
 • Være kontaktpersoner i emner
 • Betjene studentassistent-mail
 • Være samtalepartner
 • Eventuelle andre oppgaver

I første omgang gjelder ansettelsen ut høstsemesteret 2021, men det er mulighet for forlengelse av arbeidskontrakter. Oppgavene som studentassistentene kan bidra med, kommer i tillegg til ordinær oppfølging og veiledning gitt av vitenskapelig personale.

Interessert? Fyll ut følgende søknadsskjema innen mandag 14. juni 2021

Har du spørsmål til stillingene, ta kontakt med studieleder Mona H. Frønes på mail eller telefon 93 86 46 46.

Søknadsfrist 14. juni 2021

Vi søker etter studenter (bachelorstudenter og masterstudenter) som ønsker å bidra som studentassistenter i høstsemesteret 2021.