Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Er du en av våre nye studentassistenter?

Vi søker etter studenter som ønsker å arbeide som studentassistenter. 
Søk stilling som studentassistent
Har du spørsmål til stillingene, ta kontakt med studieleder Mona H. Frønes, tlf:  93864646.

Du som kan søke: 

1. Starter 2. studieår i 22/23 med minimum C som gjennomsnittskarakter fra første studieår. Alle emner fra første studieår må være bestått. Du har også bestått praksis første studieår.
2. Starter 3. studieår i 22/23 med minimum C som karaktersnitt fra andre studieår. Alle emner fra første og andre studieår må være bestått. Du har bestått praksis fra andre studieår.
3. Masterstudent med godkjent bachelorgrad som barnehagelærer.

Eksamen vår 2022 må bestås for å være kvalifisert til stillingen. Alle studentassistenter skal være aktive studenter ved DMMH. 

Aktuelle oppgaver for studentassistenter:

  • Ulike oppgaver i forbindelse med oppstart (høstsemester)
  • Betjening av veiledningsmail for alle studenter (hele studieåret)
  • Betjening av veiledningsmail for bachelorstudenter (vårsemester)

Ansettelsen gjelder for studieåret 2022/2023.

  • Du som blir ansatt skal delta på informasjonsmøte mandag 13.6.2022
  • Oppstart av arbeidet vil være med planleggingsdag 12.8.2022
  • Arbeidet lønnes ut i fra følgende tabell hvor masterstudenter lønnes i ltr 24 og bachelorstudenter i ltr 22 som vist i tabellen under.

Timesatser (pr 1/5-21, justeres årlig)

  • Ltr 22  Årssats kr. 320 900, kr. 164,56 pr. time eks feriepenger, kr. 184,31 pr time inkl. feriepenger.
  • Ltr 24 Årssats kr. 328 800, kr. 168,62 pr. time eks. feriepenger, kr. 188,85, pr time inkl. feriepenger.