Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Er du en av våre nye studentassistenter?

Vi søker etter studenter som ønsker å arbeide som studentassistenter studieåret 2023/24.

Søk stiling som studentassistent
Studentassistentene bidrar med veiledning og oppfølging av faglig arbeid. Arbeidsoppgavene er varierte og inkluderer individuell veiledning, gruppeveiledning og deltakelse i undervisning m.m. Ordningen med studentassistenter er i stadig utvikling, og den som blir ansatt vil få mulighet til å være med å videreutvikle ordningen.

 • Du som kan søke:

  1.    Starter 2. studieår i 23/24 med minimum C som gjennomsnittskarakter fra første studieår. Alle emner fra første studieår må være bestått. Du har også bestått praksis første studieår.
  2.    Starter 3. studieår i 23/24 med minimum C som karaktersnitt fra andre studieår. Alle emner fra første og andre studieår må være bestått. Du har bestått praksis fra andre studieår.
  3.    Masterstudent med godkjent bachelorgrad som barnehagelærer.
  4.    Student på videreutdanning med godkjent bachelorgrad som barnehagelærer.

Alle studentassistenter skal være aktive studenter ved DMMH.

 • Aktuelle oppgaver for studentassistenter:

-  Gruppeprosesser, Akademisk skriving og lesing, veiledning.
-  Betjening av veiledningsmail for alle studenter (hele studieåret)
-  Betjening av veiledningsmail for bachelorstudenter (vårsemester)
-  Arrangere spørrekvelder
-  Campusvert
-  Evt

 • Ansettelsen gjelder for studieåret 2023/2024

- Du som blir ansatt skal delta på planleggingsdag torsdag 15.6.2023
- Oppstart av arbeidet høst 2023 vil være med planleggingsdag 10.8.2023

 • Timesatser (pr 24/11-22, justeres årlig)

- Arbeidet lønnes ut i fra følgende tabell hvor masterstudenter/studenter på videreutdanning lønnes i ltr 24 og bachelorstudenter i ltr 22..
- Ltr 22  Årssats kr. 330 900, kr. 178,86 pr. time eks feriepenger, kr. 200,32 pr time inkl. feriepenger.
- Ltr 24 Årssats kr. 338 800, kr. 183,14 pr. time eks. feriepenger, kr. 205,12 pr time inkl. feriepenger.


Interessert? Fyll ut skjemaet øverst på siden innen 1. mai 2023.

Har du spørsmål til stillingene, ta kontakt med studieleder Mona H. Frønes på mail mfr@dmmh.no eller telefon 93864646.