Gå til innholdet

Studieadministrativ sommervikar

Er du interessert i sommerjobb?
Vi søker studieadministrativ sommervikar i inntil 100 % stilling fra ca. 4. juni til ca. 24. august 2018 (arbeidstid fra 9:00 - 15:00). Perioden kan
tilpasses søkers og institusjonens ønsker.
Stillingen inngår i høgskolens studieadministrasjon og opptaksteamet. Dette vikariatet er knyttet til ferieavvikling og styrking av opptaksteamet i sommerperioden.

Studieadministrasjonen behandler alle studentsaker fra opptak til vitnemål; inkl. saker om eksamen, praksis, rapportering, studieveiledning, overflytting/ innpassing og skikkethet, samt kvalitetssikring og kontroll.

I den administrative databehandlingen benyttes Felles Studieadministrativt system (FS), itslearning, Public 360 og Microsoft Office.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • Opptak til barnehagelærerutdanning bachelor (NOM)
 • Opptak til lokale master- og videreutdanninger (LOK)
 • Ekspedisjon og sentralbord-tjenester
 • Postmottak
 • Generelt opptaksarbeid og studieveiledning
 • Forefallende kontorarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren.
 • Erfaring fra opptaksarbeid ved tilsvarende institusjon.
 • Kjennskap til relevant lovverk knyttet til UH-sektoren.
 • FS-kompetanse
 • Erfaring med FS, itslearning, Public 360 og Microsoft Office
 • Høyere utdanning.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Stillingen lønnes etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen gir rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning etter hovedmodellen, men gir også tre mer profilerte barnehagelærerutdanningstilbud: et tilbud med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk, et tilbud med vekt på flerkulturell forståelse og et tilbud med vekt på natur og friluftsliv. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud på bachelor- og mastergradsnivå.

Vi tilbyr masterutdanning i barnehageledelse, barnekultur og kunstpedagogikk, spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, og barnehagekunnskap.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller
dosent er om lag 50 %.

Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som førskolepedagogikk, spesialpedagogikk, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag. DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Jobbnorge-ID: 149403, Søknadsfrist: 13.04.2018
Oppdatert