Gå til innholdet

Studiesjef, 100 % fast stilling

Søknadsfrist: 11. november 2018.
Tiltredelse i perioden 1. desember 2018 til 1. mars 2019.

Stillingens arbeids- og ansvarsområder

Studiesjefen (leder for studieadministrasjonen) ved DMMH inngår i rektors ledergruppe som består av rektor, prorektor for barnehagelærerutdanning, prorektor for FoU og oppdragsvirksomhet, prorektor for masterutdanning, administrasjonssjef og studiesjef. Det legges stor vekt på godt samarbeid og koordinering i ledergruppa.

Studiesjefen vil få delegerte oppgaver fra rektor, og må påregne representasjonsoppgaver for høyskolen. Det forventes at studiesjefen arbeider strategisk og samtidig operativt og administrativt i tråd med lover og regelverk. Tilsatte ved DMMH må være lojale i forhold som gjelder det kristne grunnsyn høyskolen bygger på.

Studiesjefen er leder for ca. 12 ansatte i studieadministrasjonen. Hovedarbeidsområder i studieadministrasjonen er opptak, studieveiledning, studentservice, praksisadministrasjon, eksamen, studieplanarbeid, utredninger, studieadministrative systemer, internasjonalisering og klagebehandling.

Den som tilsettes må ha

  • evne og vilje til å skape godt samarbeid mellom vitenskapelig ansatte, studentene og studieadministrasjonen, og internt i studieadministrasjonen
  • ledererfaring fra høyskole eller universitet
  • erfaring fra flere av studieadministrasjonens arbeidsområder
  • utredningskompetanse
  • relevant masterutdanning
Kjennskap til barnehagelærerutdanning og/eller annen lærerutdanning vil bli tillagt vekt. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet om masterutdanning.

Vi tilbyr:

  • Lønnsinnplassering mellom lønnstrinn 72 og 77 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn og arbeidsvilkår er i store trekk de samme som i Staten, men reguleres formelt av avtaler inngått mellom Virke og hovedorganisasjonene.
  • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • Gode forsikrings- og velferdsordninger
  • Fleksibel arbeidstid
  • DMMH er IA-bedrift

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole. DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning etter hovedmodellen, men gir også tre mer profilerte barnehagelærerutdanningstilbud: et tilbud med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk, et tilbud med vekt på flerkulturell forståelse og et tilbud med vekt på natur og friluftsliv. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud på bachelor- og mastergradsnivå.

Vi tilbyr masterutdanning i barnehageledelse, barnekultur og kunstpedagogikk, spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, og barnehagekunnskap.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.
Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %.

Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som førskolepedagogikk, spesialpedagogikk, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag. DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.
Oppdatert