Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fast stilling som vaktmester

Stilling ledig fra 1. januar 2023, eller etter nærmere avtale. Søknadsfrist: 10. oktober 2022.
Søk stilling som Vaktmester

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim. Høgskolen eier en bygningsmasse på 12000 m2, bestående av 6 bygninger fra ulike tidsepoker. Eiendommen er på 30.000 m2 og er omgitt av parkområder. Driftsavdelingen ved høyskolen består av vaktmester og driftsleder.

Generelt om stillingen 

Da vår vaktmester gjennom 22 år har sluttet ved høyskolen, utlyses en 100% fast stilling. Stillingen er ledig fra 1. januar 2023, eller etter nærmere avtale.

Stillingen som vaktmester innebærer vedlikeholdsarbeid både inne og ute og oppfølging av henvendelser fra studenter og ansatte.  

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Vedlikehold av uteareal med plenklipping og generelt stell av parkområdet
 • Vedlikeholdsarbeid som pussing, maling (ute og inne), snekring, reparasjoner etc. 
 • Snørydding og strøing
 • Montering av møbler og innredning av kontorer og undervisningsrom   
 • Kjøreoppdrag  

Kvalifikasjonskrav:

 • Teknisk utdanning, gjerne fagbrev innen bygg og anlegg. For eksempel maling, snekring eller parkanlegg. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Minimum 2 års relevant erfaring
 • Erfaring med malingsarbeid
 • Førerkort klasse BE
 • God teknisk innsikt

Vi ønsker videre at du har:

 • Maskinførerkurs for M4 hjullaster (mindre hjullaster)
 • Erfaring med betjening av SD-anlegg
 • Erfaring med tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, låsesystem etc.
  Personlige egenskaper:
 • Stor arbeidslyst og effektiv
 • Serviceorientert, positiv og løsningsorientert
 • Allsidig, strukturert og ryddig

Vi tilbyr:

 • En interessant stilling med en variert arbeidshverdag
 • Et godt arbeidsmiljø med kollegaer som har et sterkt engasjement for kvalitet og profesjonalitet i arbeidet inn mot studentene
 • Lønn som driftstekniker med årslønn fra lønnstrinn 40 til 53 (406.900 – 501.200)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (med gode låne og pensjonsbetingelser)
 • Gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen.  

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn. 

Søknadsfrist, søknad og prosedyre:

Frist for å sende søknad er 10. oktober 2022. 

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner
 • Vitnemål og attester
 • Liste over referansepersoner


Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju. 

Spørsmål kan rettes til:

Administrasjonssjef Geir Inge Lien, tlf 90687112
Driftsleder Lars-Sverre Lorentzen, tlf 73805270/41613797

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole. 

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

DMMH er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1500 studenter og ca. 170 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.

Velkommen som søker!